Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Malý koncert z díla Johanna Christopha Kridela

J. CH. KRIDEL

Chrámové arie

CONCERT-ARIEN

Městské divadlo Varnsdorf sobota 11. 6. 2011 od 18.00 hodin

Účinkují členové Komorního orchestru Šluknovska: Z. Kraus, M. Englerová a H. Klinarová – housle, I. Heinz – viola, P. Bydžovský – violoncello, D. Fišerová – kontrabas a P. Engler – varhany a cembalo. Umělecký vedoucí Z. Kraus. Soprán H. Krausová.

O skladateli: Johann Christoph Kridel se narodil 9. 12. 1672 v rodině pláteníka Johanna Georga Kriedella. Hudební nadání zdědil po pradědovi Laurentiu Kriedellovi, rumburském učiteli, písaři a zvoníkovi. Hudební základy mu dal varhaník z kostela sv. Bartoloměje a kantor z místní latinské školy Moritz Schneider. Kridel vystudoval v Praze na malostranské jezuitské koleji, po návratu domů se stal v roce 1694 v kostele sv. Bartoloměje varhaníkem. Roku 1697 se oženil s Annou Therezií Kirchnerovou, se kterou zplodil 11 dětí. J. Ch. Kridel zemřel 2. července 1734 ve věku dvaašedesáti let. Na jeho poslední cestě ho doprovázelo mnoho lidí, včetně vysokého úřednictva z knížecího zámku, ale i adjuvanti z obou rumburských kostelů, varhaníci z širokého okolí a Kridelovi žáci.

Jediné Kridelovo zatím nalezené dílo Neu-Eröffnetesblumenngärtlein (Nově otevřená květinová zahrádka), vydané roku 1706 v Budyšíně a uložené v British museum, obsahuje šest německých kantát pro zpěv, dvoje housle a varhanní generálbas. Každá kantáta se skládá z několika árií a recitativů. Německý text si Kridel napsal sám. Kopie těchto árií se nalézají v rumburském muzeu.

Tyto půvabné a zpěvné barokní chrámové árie spartoval Igor Heinz a v 90. letech minulého století je uváděl se svým souborem Capella adjuvantes jak doma, tak i v zahraničí.

Kridelovy árie nahrál v roce 1996 na CD soubor Musica florea se sopranistkou Annou Hlavenkovou a dirigentem M. Štrynclem. V roce 2011 nahrály Kridelovy árie na CD i členové souboru Komorní orchestr Šluknovska.

Tisk Tisk | E-mail E-mail