Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Z dotazů našich čtenářů

Paní redaktorko,
vznáším prostřednictvím vašich novin dotaz na radnici – městský úřad a žádám o vysvětlení, proč muselo dojít od 1.5.2002 k tak razantnímu zdražení (skoro o 40 %) při odvozu komunálního odpadu? V loňském roce jsme platili za týdenní odvoz 10.356,- Kč a od 1.5.2002 za týdenní odvoz platíme již 14.310,- Kč. Nechápu toto zdražení ošetřené vyhláškou města č. 1/2002, když se komunální odpad vyváží na stejnou skládku, do stejné vzdálenosti a pohonné hmoty určitě o tolik nepodražily. Věřím, že mi někdo, kdo je zodpovědný za svoz komunálního odpadu, na můj dotaz fundovaně odpoví. Toto vysvětlení bude určitě zajímat i další občany v Rumburku.

v Rumburku dne 11.5.2002
J.T.

 

K dopisu J.T. ze dne 11.5.2002

„Ceník za svoz a zneškodňování pevného odpadu“ z domácností na území města s účinností od 1.5.2002 byl schválen Radou města Rumburku, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů. Město Rumburk má možnost zahrnout do ceny účtované občanům za svoz a likvidaci komunálního odpadu veškeré náklady spojené s touto činností. Této možnosti nevyužilo, a proto i přes částečné zvýšení cen dotuje i v tomto roce náklady na likvidaci odpadů od občanů ve výši 1,3 mil. Kč. K největšímu navýšení ceny došlo u kontejnerů 1100 l, 1x týdně vývoz. Toto je zapříčiněno tím, že v uplynulých letech byl svoz a likvidace odpadů z kontejnerů 1100 l zvýhodněn oproti uživatelům běžných tzv. popelnic (odpadové nádoby 110/120 l), což (jak jsme přesvědčeni) nebylo správné. Dalším důvodem je navýšení ceny skládkovného na skládce v Rožanech o 150,- Kč/t jako poplatek, který vyplývá z nového zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech od 1.1.2002.

Radek Engl, místostarosta města

Tisk Tisk | E-mail E-mail