Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Bezpečnost především

autor: mjr. Ladislav Cink, OOP ČR Rumburk

Z případů Policie České republiky

Je duben a mnozí z vás ho pamatují jako měsíc bezpečnosti silničního provozu. Je však třeba připomenout, že duben se již za měsíc bezpečnosti silničního provozu nevyhlašuje a zájmem nás policistů a vás účastníků silničního provozu je, aby na silnicích bylo co nejbezpečněji po celý rok. Proto bych vás chtěl seznámit s tím, jak to v roce 2001 vypadalo s kázní v silničním provozu a s dopravní nehodovostí.

V roce 2001 bylo policisty OOP Rumburk v obchůzkové službě a při výkonu dopravně bezpečnostních akcích zjištěno 802 přestupků v dopravě dle § 22/1 e zákona č. 200/90 Sb., a za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty ve výši 365.500,- Kč. I když uvedená čísla vypadají vysoká, je to jen relativní, neboť naprostou většinu spáchaných přestupků v dopravě se nikdy nepodaří zjistit a postihnout, s čímž většinou přestupci kalkulují. A v horším případě mají závažná (nebo i méně závažná) porušení pravidel silničního provozu za následek dopravní nehodu s menšími či většími následky.

V našem služebním obvodu jsou vzhledem k počtu dopravních nehod v r. 2001 nejnebezpečnější úseky silnice I/9 mezi prodejnou Penny a žel. přejezdem na ul. Jiříkovská, dále silnice č. II/263 - spodní část ulice Krásnolipská a úsek silnice č. II/266 mezi MěÚ Rumburk a odbočkou na Staré Křečany. Na těchto úsecích komunikací došlo v r. 2001 k 54 dopravním nehodám, což je 21,6 % z celkového počtu dopravních nehod ve služebním obvodu.

Jak vyplývá z přiloženého přehledu, v r. 2001 došlo ke 250 dopravním nehodám, což bylo o 33 nehod méně než v r. 2000. Avšak za první dva měsíce roku 2002 došlo již ke 41 dopravním nehodám, a to je proti stejnému období r. 2001 zvýšení o 8.

Vážení čtenáři, i v loňském roce bylo jednou z nejzávažnějších příčin dopravních nehod požití alkoholu řidičem před jízdou. Těchto nehod bylo celkem 12. Ostatních 30 řidičů mělo v podstatě štěstí, že byli přistiženi při řízení motorového vozidla po požití alkoholických nápojů ještě v době, kdy dopravní nehodu nestihli způsobit.

Vážení řidiči, neřidiči, chodci, cyklisté a ostatní účastníci silničního provozu,
dodržování pravidel silničního provozu chráníte především své zdraví a životy. A také peněženky, neboť od 1. dubna 2002 je platný zákon č. 62 z 29.1.2002, kterým se mění zákon č. 200/90 SB. o přestupcích. Zde již zákon umožňuje policistovi uložit v blokovém řízení pokutu v částce do 5.000,- Kč.

Tisk Tisk | E-mail E-mail