Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace v souvislosti s užíváním perorální antikoncepce

autor: ze stanoviska a dalších informací SÚKL Praha

(vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha)

Na základě stanoviska vydaného 1.10.2001 Výborem pro hromadně vyráběné léčivé přípravky Evropské lékové agentury (CPMP /EMEA) upozorňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv odbornou i laickou veřejnost na vyšší riziko vzniku žilní tromboembolie (VTE) v souvislosti s používáním tzv. „třetí generace“ kombinovaných perorálních antikoncepčních prostředků (Combined Oral Contraceptives, dále jen COC) obsahujících progestiny desogestrel nebo gestoden.

Stanovisko vychází z nezávislých epidemiologických studií a obsahuje následující informace:

  • VTE je vzácný nežádoucí účinek vyskytující se u všech COC. Míra tohoto rizika je nízká, celkový poměr rizika a přínosu přípravku je příznivý, a není důvodem k zastavení jejich používání u žen, které již některý druh těchto přípravků užívají v současnosti.
  • Na základě vědeckého zhodnocení bylo zjištěno, že ženy používající COC obsahující desogestrel nebo gestoden mají mírně zvýšené riziko vzniku VTE oproti ženám užívajícím kombinované orální antikoncepční přípravky obsahující levonorgestrel, a to bez ohledu na množství ethinylestradiolu obsaženého v daném přípravku.
  • Riziko vzniku VTE u žen je výrazně vyšší v prvním roce používání jakýchkoliv COC. Dopad relativního rizika vzniku VTE při používání COC obsahujících desogestrel nebo gestoden ve srovnání s COC obsahujícími levonorgestrel je nejvyšší v prvním roce jejich užívání, proto by lékaři měli k této skutečnosti při předepisování především COC s obsahem desogestrelu a gestodenu přihlédnout.
  • Nárůst rizika VTE v souvislosti s používáním COC je menší než riziko vzniku VTE související s těhotenstvím.

Pokud používáte některý s kombinovaných perorálních hormonálních antikoncepčních přípravků a dobře jej tolerujete, není důvod k přerušení používání. Pokud pozorujete podezřelé příznaky (např. bolest a otok končetin, náhle vzniklou dušnost nebo ostrou bolest na hrudi), kontaktujte okamžitě svého lékaře. Kombinované hormonální antikoncepční přípravky nesmí používat ženy, které prodělaly tromboembolickou nemoc, infarkt myokardu či cévní mozkovou příhodu.

V případě, že vám lékař předepisuje kombinovanou perorální hormonální antikoncepci, je třeba jej informovat o rizikových faktorech, jako jsou obezita, poporodní období, nedávná chirurgická operace a pozitivní rodinná anamnéza výskytu poruch srážlivosti krve. Při přípravě na chirurgický zákrok rovněž informujte lékaře o tom, že užíváte kombinovanou perorální hormonální antikoncepci.

Tisk Tisk | E-mail E-mail