Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Finanční dotace na realizaci protidrogové politiky v roce 2002

autor: rd

Dotace ze státního rozpočtu ČR budou poskytovány (podle příslušných ustanovení z.č. 218/2000 Sb. a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády č. 114/2001) na realizaci činností, které jsou v souladu s protidrogovou politikou vlády ČR (Národní strategie protidrogové politiky 2001 – 2004) a prioritami stanovenými Meziresortní protidrogovou komisí vlády ČR.

Finanční prostředky dotace jsou  účelově vázané na konkrétní projekty a žadatel o dotaci musí splnit podmínky stanovené případnými poskytovateli, jako např. Meziresortní protidrogová komise vlády ČR dále MPK, Ministerstvo zdravotnictví ČR dále MZ ČR a další, dle toho, kam bude žádost o dotaci zaslána. Metodické pokyny pro předkladatele žádostí o dotace, podmínky pro poskytnutí dotací včetně standardizovaného formuláře žádosti o dotaci jsou přístupné na webových stránkách MPK ,MZ ČR, MPSV a MŠMT.

Všechny žádosti o dotace musí být případným poskytovatelům předloženy do 30. září 2001! Každý žadatel o dotaci zasílá tuto poskytovateli sám za sebe. Výjimku tvoří pouze žádosti směřované na MPK, které jsou zasílány prostřednictvím OkÚ Děčín hromadně. Aby mohl okresní protidrogový koordinátor Václav Andr k žádostem připojit své vyjádření, vyhrazuje si právo žádosti prostudovat a posoudit po dobu minimálně tří pracovních dnů. Žádosti směřované na MPK musí být k rukám pana Václava Andra doručeny do 7. září 2001! V případě potřeby lze získat informace u protidrogového koordinátora OkÚ Děčín pana Václava Andra (tel. 412/50 22 24).

Tisk Tisk | E-mail E-mail