Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Několik připomínek k návrhu změn Územního plánu města Rumburk

autor: Mgr. Jiří Matějček

Návrh změn zahrnuje převedení dvou ploch dosud vedených či užívaných jako hřiště mezi stavební parcely. Tento nápad se mi jeví jako nešťastný. Máme sice areál koupaliště a areál stadionu, ale pro děti je velmi významné, aby měly v blízkosti bydliště prostor k hraní. Již v nedávné době došlo k likvidaci řady hřišť a považuji za nešťastné v tomto trendu pokračovat. Naopak je potřeba zchátralá a poničená hřiště opravit, či je alespoň pravidelně sekat a čistit. Obzvláště záměr zastavět horní partii Strážného vrchu znamená vyhnat děti hrající fotbal, znamená to zmařit šanci na obnovu cyklo-trialového hřiště (oddíl se přestěhoval do Krásné Lípy poté, co mu byl jeho další rozvoj na „Strážáku“ zablokován – nicméně šance na návrat není ztracena). Přitom oblast od domu kultury až ke hřišti na Strážném vrchu tvoří jasný pás kultury a rekreace. Další poznámka se týká nápadu stavět na bývalém hřbitově v Horním Jindřichově. Tedy jednak dost nevkusné a navíc pro citlivé lidi nezdravé.

A závěrem: jaký že je to rozestavěný objekt (A 9) v Bezručově ulici v místě, kde se zatím stavět nesmí? Momentálně tam někdo zaváží biokoridor. Velmi podivné. Rozdělení pozemku na stavební parcelu a biokoridor je logické, nicméně současné dění je patrně předčasné a poznámka v materiálu je buď nepatřičná, anebo hovoří o porušení stavebního zákona.

Suma sumárum navrhuji: Strážný vrch nepřevádět na stavební parcely a v budoucnu ho využívat k rekreačním a kulturním aktivitám. Josefskou ulici (hřiště) uvést do původního stavu. Hřbitov v Horním Jindřichově přenést do kategorie „veřejná zeleň“ a pozemek „A 9″ v Bezručově ulici rozdělit na stavební parcelu a biokoridor.

Tisk Tisk | E-mail E-mail