„Kauza teplo“ skončila podpisem nových smluv

Publikováno: 29.9.2014 Autor: radka.tumova
„Kauza teplo“ skončila podpisem nových smluvVe středu 10. 9. dopoledne se sešel starosta města Rumburk Jaroslav Trégr a místostarosta města Darek Šváb se zástupcem firmy Teplo Rumburk Vítězslavem Lhotákem a jednatelem společnosti RWE Lukášem Roubíčkem, aby narovnali problematické vztahy mezi Městem Rumburk a společností Teplo Rumburk. Toto narovnání a podepsání nových smluv schválilo Zastupitelstvo města Rumburk na svém zasedání, které se konalo 28. 8. V samém začátku schůzky, na níž nakonec došlo k podepsání nových smluv, vyjádřil Lukáš Roubíček, jednatel společnosti RWE, obdiv nad porozuměním místostarosty Darka Švába nad tím, jak jako laik ovládl danou problematiku. Byl to právě Šváb, kdo v záležitosti vztahů se společností Teplo Rumburk město po celou dobu zastupoval.   Co se jednáním změnilo Výsledkem jednání jsou v první řadě dohody o narovnání celé skupiny město Rumburk (tedy město, příspěvkové organizace a Lužická nemocnice a poliklinika), a to do minulosti od roku 2009 do roku 2013. Pro narovnání z let 2009 - 2011 byly použity výpočty Energetického regulačního úřadu, za roky 2009 a 2010 byl součástí i návrh na vrácení DPH v té době platné sazby. Pro období 2012 je navrženo doplacení plné hodnoty za sporné instalované příkony. Za rok 2013 již k těmto uplatněním došlo v rámci ročního vyúčtování tepla. Celková částka k vyrovnání za celé období a celou skupinu město Rumburk dosáhla výše 5 898 571 korun. Částku město získá do třiceti dnů od podepsání smluv, tedy na přelomu září a října. Dalším výsledkem jednání byl vznik dodatků kupních smluv jako úplných novací kupních smluv na dodávky tepla a teplé užitkové vody se zpětnou platností od 1. 1. 2014. Od Nového roku již není cena tepla dvousložková, ale jednosložková, odběratel tedy zaplatí jen za to, co skutečně odebere. Cena tepla se navíc snížila z 970 korun za GJ na 628 korun za GJ a občanům Rumburku, kteří obývají městské byty, bude vráceno přes 1,5 milionu korun. Dále byla v rámci jednání prodloužena smlouva se společností Teplo Rumburk do 31. 12. 2029, tedy byla prodloužena o deset let oproti původním smluvním vztahům. „Novinkou je i to, že město jako odběratel má možnost od roku 2019 odstoupení od smlouvy s roční výpovědní lhůtou. Dříve odstoupení možné nebylo,“ vysvětlil později redakci jeden z předmětů nově podepsaných smluv Darek Šváb. Město při jednání 10. 9. zároveň prodalo areál kotelny CZT za účelem sjednocení vlastnictví nemovitostí a technologického zařízení CZT za 7 767 790 korun. Prodej areálu byl navržen ke schválení zastupitelům z důvodu potře- by zajištění vztahu provozovatele k nemovitosti kotelny kvůli řešení prodloužení kupních smluv o dalších deset let a realizaci projektu kogenerační jednotky, který nebylo reálné bez vyřešení vztahu realizovat. Město nechtělo dál nemovitost pronajímat, protože cena nemovitosti v čase klesá a vlastnictví by městu nepřineslo žádné další možné výhody nebo regulační nástroje. Podle nových kupních smluv dojde k roční úspoře na nákladech za teplo ve výši asi 2 787 718 korun, v období 2014 - 2019 to bude asi 16 726 308 korun. K další roční úspoře ve výši přibližně 2 300 000 korun dojde v nemocnici. Celkem to tedy za celou skupinu město Rumburk bude za období 2014 - 2019 přibližně 30 526 000 korun. Díky schválení návrhu zastupiteli došlo k narovnání vztahů do minulosti a k zajištění dodávek tepla a teplé užitkové vody na dalších patnáct let za cenu, která patří u plynových kotelen CZT k podprůměrným. Současně dojde i k úspoře v řádu desítek milionů korun pro případ potřeby zajištění realizace dodávek tepla a teplé užitkové vody od roku 2019 jinou cestou než ze stávajícího centrálního zdroje tepla.

pem