Už zase ty herny. Řešení je na Ministerstvu financí

Publikováno: 12.11.2013 Autor: radka.tumova
Už zase ty herny. Řešení je na Ministerstvu financíDopis jednoho z rumburských občanů znovu na radnici rozproudil diskuzi o hernách. Vedení města se na koordinační poradě od městských i státních policistů dozvědělo, že některé herny slouží jako nepovolené zastavárny. Kolotoč krádeží, získávání drog nebo peněz na drogy. Tak takhle tedy ne. Rada města už se problémem zabývala a zjistila, že veškeré myslitelné kroky, které by se daly podniknout, jsou brzděny legislativou shora. Vyhláška se snaží, ale její síla je omezená Zastupitelstvo města Rumburk se na svém zasedání, které se konalo 5. 4. 2012, usneslo na přijetí vyhlášky, která omezuje provoz heren na jeho území, avšak také musí splnit předpoklad souladu se zákony. Vyhláška č. 2/2012 stanovuje, v jakých místech bude povoleno provozování výherních hracích přístrojů, sázkových her provozovaných v kasinech, interaktivních videoloterijních terminálů a sázkových her a dalších loterií a jiných podobných her. Tato vyhláška má zajistit veřejný pořádek ve městě a má také minimalizovat negativní jevy spojené s provozováním výherních zařízení. Vyhláška jednoduše zakazuje provozování výherních zařízení, až na čtyři podniky, které je provozovat smějí. Jedná se o Sport Bar Hernu Náměstí, o Kasino Las Vegas v ulici U Jiskry, o Hernu Lužan a o hernu Šance v ulici Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově. Přesto v Rumburku existuje několik heren, které nefungují v souladu s platnou vyhláškou, a přesto se v nich točí peníze. A proč s tím vedení města něco neudělá? Protože nemůže. Vy se ptáte, my odpovídáme A tento legislativní stav dovedl jednoho rumburského občana k tomu, aby napsal dopis členům zastupitelstva. Ptal se v něm, proč dosud v Rumburku funguje tolik heren a zařízení, která provozují automaty a videoloterijní terminály, když jsou povolena jen čtyři místa, kde se toto provozovat smí. Z odpovědi starosty: „Zákon č. 300/2011, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů ve svém ustanovení čl. II bodu 4 odložil pravomoc obcí regulovat umisťování tzv. interaktivních videoloterijních terminálů na svém území, a to až do konce roku 2014. Tento článek byl nálezem Ústavního soudu dne 2. 4. tohoto roku zrušen a mělo by dojít k nápravě stavu. Povolování provozování interaktivních videoloterijních terminálů bylo však Ministerstvem financí ČR řešeno ve správním řízení. Ministerstvo financí nyní musí tisíce takto vydaných povolení opět rušit ve správním řízení, což je značně zdlouhavé a momentálně to umožňuje provozovatelům heren působících na území města v rozporu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 dále provozovat terminály do doby, než Ministerstvo financí ČR rozhodnutí vydá.“ V provozovnách na území města je dnes třiadvacet výherních hracích přístrojů, které jsou v provozu v souladu se zmíněnou vyhláškou. Loni v červnu jich bylo čtyřicet pět, jde tedy o razantní pokles aktivních přístrojů. V Rumburku působí dalších pět provozoven s celkem čtyřiatřiceti terminály, které fungují na základě povolení Ministerstva financí. Videoloterijní terminály bohužel nemůže vedení města Rumburk nechat jen tak zhasnout. Přesto počet heren s terminály klesl o sedm podniků. Teď nezbývá než doufat, že Ministerstvo financí ČR bude konat rychle.                                                                                                       pem