Projekt „Učení je cesta“ je u konce. Co bude dál?

Publikováno: 30.12.2013 Autor: radka.tumova

Kostce Krásná Lípa se díky projektu „Učení je cesta“ podařilo poskytnout rekvalifikační kurz dvaceti uchazečům o zaměstnání ze Šluknovského výběžku. Pro sedmnáct z nich se podařilo získat dotované zaměstnání u místních organizací a obcí. Tito účastníci projektu v měsíci listopadu končí svou roční praxi na těchto dotovaných pracovních místech. A co bude dál?

Dvěma účastnicím se podařilo získat pracovní místo díky získané rekvalifikaci a následně praktickým zkušenostem v dané oblasti. „Díky Kostce jsem získala rekvalifikaci a praktické zkušenosti,“ říká Sabina, která vyhrála výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga. „Práce mě baví, a proto se dál vzdělávám,“ dodala. Další účastnice je taktéž zaměstnaná, zatím, jak sama uvádí: „Bohužel ne v sociálních službách, ale ráda bych se tam vrátila, a proto pořád hledám.“ Třem účastnicím je umožněno pokračovat ve své práci. I tato zpráva je velice povzbudivá a hlavně signálem toho, že získaly ve své práci dostatečné zkušenosti a důvěru zaměstnavatele, že to, co dělají, dělají dobře. To samozřejmě neznamená, že by zbylí účastníci odváděli své pracovní povinnosti k nespokojenosti zaměstnavatele, i když jisté výhrady se vyskytly. V současné době organizace čekají, v jaké výši budou služby financovány v příštím roce. V úterý 19. 11. proběhlo v Kostce společné setkání účastníků projektu, realizačního týmu a zástupkyně města Krásná Lípa. Účastníci celkově zhodnotili své pracovní zkušenosti a prezentovali vlastní reflexi k získané praxi v terénních službách. Na tomto setkání se prolínaly smíšené pocity z končícího projektu a spokojenost z dosaženého výkonu a hodnocení zaměstnavatelů. Účastníkům byla nabídnuta podpora Poradny v Kostce, kde mohou využít pomoc při hledání volných pracovních míst. Ředitelka Kostky Hana Volfová a tajemnice města Krásná Lípa Lucie Hanková popřály účastníkům projektu úspěch v profesním životě. Projekt Učení je cesta (CZ.1.04/3.3.05/ 75.00130) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, realizátorem projektu je Kostka Krásná Lípa, p. o.

Ilona Weinerová Kostka Krásná Lípa