KRÁTCE Z RADNICE

Publikováno: 11.11.2013 Autor: radka.tumova
Ke konci měsíce srpna hospodařilo město Rumburk s přebytkem 25,5 milionu korun, což je nejlepší průběžný výsledek hospodaření od roku 2005 a 2006 a podařilo se tedy dosáhnout stavu, který zde byl před vypuknutím hospodářské krize. Vzhledem k tomu, že součástí schváleného rozpočtu na tento rok je velké množství investičních akcí, které se v současné době realizují a do konce roku se budou i hradit, lze předpokládat, že konečný výsledek hospodaření ke konci roku zdaleka tak vysoký nebude. Podle schváleného rozpočtu by na konci tohoto roku měl Rumburk mít přebytek 4,25 milionu korun. Přebytek bude zřejmě ale o něco vyšší. Vedení města se rozhodlo, že dodávky plynu a elektřiny bude soutěžit na burze či na e-aukci. V současné době využívá první zmíněnou možnost, protože soutěžení dodávek energií na burze je momentálně příznivější. Plyn od dodavatele z burzy je v Rumburku od začátku září a využívá ho nejen Město Rumburk, ale i jeho příspěvkové organizace a Lužická nemocnice a poliklinika. Úspora se pohybuje mezi 25 - 35 % oproti původním cenám. Od ledna 2014 se takto bude dodávat i elektrická energie. Soutěž na zajištění její dodávky právě probíhá. Město Rumburk zpracovává vyhodnocení úspor domácností a firem, které díky elektronické aukci, jež město Rumburk zajistilo prostřednictvím firmy E-centre, bylo dosáhnuto. Současně začíná chystat další kolo sběru požadavků do soutěže na dodávky plynu a elektřiny pro domácnosti a firmy. Tato nabídka měla u obyvatel Rumburku v prvním kole velký úspěch a také úspory v cenách za dodávky plynu a elektřiny, které činí 30 - 40 %, dělají mnohým radost.