Evropská unie a Evropský sociální fond pomohly Městu Rumburk

Publikováno: 11.11.2013 Autor: radka.tumova
V červnu 2013 bylo vytvořeno celkem dvaadvacet pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací za pomoci příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v souvislosti s realizací projektu ESF OP LLZ - „Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti“ reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.000015. Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných prací jsou zaměřena na úklid obce a přidružené práce. Naší obci tak Evropský sociální fond pomohl řešit provozní, hygienické, estetické a environmentální záležitosti. Uchazečům o zaměstnání, kteří nastoupili na výše uvedená pracovní místa, pomáhá Evropský sociální fond získat nebo osvojit si pracovní návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.                                                                                                r