Ve Velkém Šenově byla dokončena výstavba kanalizace a vodovodu

Publikováno: 20.12.2012 Autor: ppo
EUROVIA CS dokončila v těchto dnech novou kanalizační a vodovodní síť pro město Velký Šenov. Čtvrtá etapa výstavby těchto sítí stála téměř 61 milionů korun. Stavba zahrnovala pokládku více než 5 kilometrů hlavních stok splaškové a dešťové kanalizace a 2, 7 kilometru vodovodního potrubí v lokalitách horní a dolní Šenov, Lipovská, Za hřbitovem, U Veseka, U Železáren a Za Železárnami. Práce začaly již v roce 2010. Pracovníci ústeckého závodu EUROVIA CS při nich položili 5284 metrů hlavních stok splaškové a dešťové kanalizace, 405 metrů výtlačného potrubí včetně osazení 2 čerpacích stanic a 2755 metrů vodovodního potrubí. „Práce probíhaly mnohdy ve ztížených podmínkách daných stávající historickou zástavbou a místními vodními toky, které jsme museli několikrát podcházet,“ říká k průběhu Petr Hajdina, hlavní stavbyvedoucí EUROVIA CS. Stavba byla financována z Operačního fondu Životního prostředí (ERDF), Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a z vlastních zdrojů města Velký Šenov.