Míra nezaměstnanosti v říjnu klesla

Publikováno: 20.12.2012 Autor: ppo
K 31. 10. 2012 bylo v okrese Děčín evidováno 9223 uchazečů o zaměstnání, což je o 4 osoby více než ke konci předchozího měsíce a o 246 více než v říjnu 2011. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání stoupl na hodnotu 8845. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 10. 2012 činila 13,51 % a ve srovnání s předchozím měsícem se snížila o 0,12 %. Meziročně došlo k jejímu nárůstu o 0,40 %. Do evidence úřadu práce se v říjnu přihlásilo 744 a vyřazeno bylo 740 uchazečů, z nichž 333 ověřeně nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu bylo 4558 mužů a 4665 žen. K 31. 10. 2012 bylo v okrese Děčín evidováno 483 absolventů, 111 mladistvých a 1226 osob se zdravotním postižením.¨ Celkem bylo k 31. 10. 2012 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeno 707 osob, z toho 283 prostřednictvím chráněných pracovních míst a 225 bylo umístěno na veřejně prospěšné práce financované z veřejného rozpočtu i ESF. V rekvalifikačních kurzech organizovaných ÚP bylo ke konci měsíce aktivně účastno 26 uchazečů o zaměstnání, z toho 23 v rámci zvolené rekvalifikace. ÚP evidoval k 31. 10. 2012 v okrese Děčín celkem 251 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce 37 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří finanční a pojišťovací poradci, lékaři, řidiči nákladních automobilů, telefonní operátoři, svářeči kovů, programátoři atd.

-r-