Zápis do 1. ročníku základních škol

Publikováno: 15.12.2011 Autor: red
Odbor I. místostarosty - úsek školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk ve spolupráci s řediteli zřizovaných základních škol upozorňuje na termín konání zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/2013, který proběhne na jednotlivých základních školách na území města Rumburku ve čtvrtek 2. února 2012 od 14.00 do 17.00 hodin.
  • Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p. o.
  • Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.
  • Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, p. o.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. Rodiče (zákonní zástupci), kteří se dostaví s dětmi k zápisu, předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Děti se přijímají přednostně ze spádové oblasti dané základní školy. Informace o možnosti odkladu školní docházky podá ředitel příslušné základní školy.

Odbor I. místostarosty, ředitelé ZŠ