Poděkování za pomoc a podporu

Publikováno: 15.12.2011 Autor: red
Jménem realizačního výboru studentů Gymnázia Rumburk, který se zabýval organizací protestní akce proti slučování středních škol v Rumburku, konané dne 23. 11. 2011, bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří nám pomohli a umožnili tuto akci uskutečnit. Vřelé díky patří nejen těm, kteří nám pomohli po technické stránce (dodání elektřiny, podia, zajištění aparatury atd.), ale také těm, kteří naši akci propagovali ještě před jejím samotným konáním. V neposlední řadě patří velký dík a obdiv všem těm, kteří na námi pořádanou protestní akci dorazili, podpořili nás a podepsali naši petici. Pod tu už se podepsalo kolem tří a půl tisíce lidí, což ukazuje, že budoucnost středních škol v našem městě není lidem lhostejná. Teď nám nezbývá nic jiného, než čekat na rozhodnutí zastupitelstva kraje o případné revokaci. Zasedání se bude konat dne 21. 12. 2011. Ještě jednou tedy děkujeme vám všem a doufáme, že rozum zvítězí.

jménem studentů Lucie Mlatečková, studentka GR