Poděkování

Publikováno: 15.12.2011 Autor: red
Dne 26. listopadu se konala akce Zahájení adventu - Rozsvícení vánočního stromu na Lužickém náměstí. Akce se vydařila díky ochotě a spolupráci mnoha lidí, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Za bezpečnost celé akce děkujeme Městské policii Rumburk, Policii ČR a Sboru dobrovolných hasičů. Velké poděkování patří veřejně prospěšným pracovníkům, kteří aktiv-ně pomáhali s přípravou před i po akci a úklidu náměstí. Oblastní charitě děkujeme za krásnou výzdobu pódia a stromečku a za jejich vstřícnost a příjemnou spolupráci. Poděkování patří též Domu dětí a mládeže Rumburk, který se aktivně zapojil do programu se soutěží o nejchutnější jablečný štrúdl, který byl v rámci ochutnávky na samotné akci vyhodnocen. Děkujeme p. Englovi a p. Kucerovi za vypůjčení všeho potřebného a Lužickým komunálním službám a Odboru komunálních věcí, že máme v letošním roce tak krásný stromeček.

Ivetka s Macíkem