Pastelka vyhodnocena školní inspekcí jako nadprůměrná

Publikováno: 15.12.2011 Autor: red
Velmi pochvalně vyšel pro Základní školu Pastelka v Rumburku závěr zprávy České školní inspekce. Ta se při listopadové kontrole zaměřila na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na této škole, naplňování školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Jako silné stránky školy inspekce vyzvedla: Netradiční jazykové vzdělávání, členství v mezinárodním projektu SCHKOLA, ekologické zaměření školy, vztah učitel - žák - rodič, dále péči o žáky se specifickými vzdělávacími poruchami (SVP), spolupráci všech pracovníků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, nízký počet negativních jevů v chování žáků, zájmovou činnost, mimoškolní aktivity a získávání finančních prostředků projektovou činností školy.

-r-