Ojedinělý Köglerův kříž v Krásné Lípě opět poutá pozornost

Publikováno: 15.12.2011 Autor: red
Ojedinělý Köglerův kříž v Krásné Lípě opět poutá pozornostKrásná Lípa • Obnovou čtyř křížků vyvrcholil tříletý projekt záchrany a propagace téměř tří desítek drobných sakrálních památek v Českém Švýcarsku. Návštěvníci regionu se za opravenými objekty mohou vydat během adventního putování krajinou a obcemi severních Čech. Spatří například Kleesinlův kříž u pramenů Mandavy ve Starých Křečanech a mohutný žulový kříž u továrny MIKOV v Mikulášovicích. Unikátní, barvami zářící Köglerův kříž v Krásné Lípě požehnal ve čtvrtek 1. prosince páter Antonín Sedlák z Římskokatolické farnosti Krásná Lípa. O obnovu drob-ných sakrálních památek se postarala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko z Krásné Lípy v rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova. Obnovení ojedinělého Köglerova kříže na Kamenné Horce čp. 22 v Krásné Lípě přišlo na 360 tisíc korun. Vedle zakonzervování originálu kříže byla vytvořena a na původní místo osazena replika sakrální památky. Köglerův kříž považuje děčínská historička Natalie Belisová „za nejkrásnější a nejzvláštnější kříž regionu. Jeho historie sahá do roku 1792, kdy ho nechal na zahradě před svou usedlostí a hostincem postavit hospodář a obchodník přízí Josef Kögler.“ Neobvyklost Köglerova kříže spočívá v jeho zdvojenosti - stejná lícová strana byla obrácena do ulice a stejná k domu. Do všech čtyř stran směřuje množství stylizovaných dekorativních ozdob a závitů. Nový podstavec vysekal restaurátor Jan Fedočák z pískovce z lomu u saské Pirny. Jedná se o stejný lom, z něhož byl odebírán kámen pro dostavbu kostela Frauenkirche v Drážďanech. Kovář Vít Zadina ze Strakova u Litomyšle ručně vykoval nový ocelový kříž. Dekorativní výzdoba kříže byla pozlacena a natřena zelenou a červenou barvou, stejně jako tomu bylo v 18. století. Barevné řešení vzešlo z laboratorního průzkumu dochovaných zlomků původních barev. Nově namalované siluety Ježíše a Panny Marie pocházejí od Michala Janovského z České Lípy. V blízkosti výletního místa u pramenů říčky Mandavy u Starých Křečan byl zachráněn poškozený žulový Kleesinlův kříž. Na nově odlitý litinový kříž se vrátily výjimečně dochované paprsky z původního kříže, které restaurátor Martin Šerák z Vyššího Brodu nalezl při terénním průzkumu. Jsou jediným pozůstatkem původního kříže, který po-ničili vandalové. Na kříž se vrátil nápis, který prozradily archivní záznamy. V blízkosti továrny MIKOV v Mikulášovicích restauroval Miloš Kubišta z Krásné Lípy mohutný žulový kříž z 19. století. Na litinový kříž osadil Martin Šerák zlacený odlitek Ježíše Krista a novou, nepříliš častou postavu anděla. Podobná silueta byla na kříži umístěna již v minulosti, aby zamaskovala poškození původního kříže. V centru Dolní Poustevny byl obnoven kříž z roku 1863. Na více než tři metry vysoký litinový kříž zřízený vlastníkem továrny na stuhy Leopoldem Hessem umístil Martin Šerák restaurovaný litinový odlitek Ježíše Krista. V rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova byly opraveny křížky a skalní výklenkové kaple v Dolní Poustevně, Dolním Žlebu, Doubici, ve Chřibské, v Hřensku, Janově, Jetřichovicích, Mikulášovicích, Růžové a ve Starých Křečanech. Opravena byla kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí Hoře a výlet-ní a poutní místo Bratrský oltář u České Kamenice. Projekt obnovy vybraných drobných sakrálních památek v regionu Českého Švýcarska začal v roce 2009. Bylo opraveno 27 objektů ve 12 obcích. Výše investice z prostředků Evropské unie dosáhla 3,4 milionu korun a byla určena na záchranu a renovaci významnějších křížků a skalních výklenkových kaplí v Českém Švýcarsku.

-r-