Mateřské centrum Větrník – Ohlédnutí

Publikováno: 15.12.2011 Autor: red
Mateřské centrum Větrník – OhlédnutíZávěrem roku jsme všichni zvyklí bilancovat, tak se i my v Mateřském centru Větrník pokusíme ohlédnout za uplynulými měsíci a okamžiky, které pro nás byly důležité či zlomové. Rozhodně jich nebylo málo. Předně můžeme být spokojené s tím, že se nám na základě úspěšné žádosti o poskytnutí dotace z MPSV podařilo pro maminky s dětmi zpřístupnit mateřské centrum od pondělí až do pátku, zásadně tak rozšířit spektrum služeb centra a díky tomu pokročit v další profesionalizaci naší činnosti. Každý den je k dispozici vybavená herna, pestrý program a odbornice pečující o rodiče i jejich ratolesti. Tato skutečnost se logicky projevila na vzrůstu klientské základny Větrníku a tím došlo k naplnění jednoho z našich hlavních cílů. Kromě klasického programu a řady odborných přednášek jsme v letošním roce uspořádaly spoustu dalších, malých i větších akcí. S největším ohlasem se setkal Velikonoční zajíček, také Den dětí, Podzimní bazar oblečení či Vázání jarních a vánočních dekorací. Nově pak rodiče s dětmi zaujalo třeba Hledání pokladu na Dýmníku. Také výlety po okolí, jako například na Dastychovu farmu v Krásné Lípě, do Českosaského Švýcarska nebo do oblíbené ZOO v Liberci měly velikou odezvu. Některé z nich si jistě zopakujeme i v příštím roce. A přibudou další. Výjimečným momentem v koloběhu Větrníku byla bezesporu podzimní návštěva premiéra Nečase. Přestože byla nečekaná, lépe řečeno překvapivá, proběhla v přátelské atmosféře a našemu centru přinesla zajímavou publicitu. Inspirovala nás zároveň zauvažovat nad další možností směřování aktivit Větrníku. Palčivé téma integrace romské menšiny, hrotící se především v našem regionu, se dotýká pochopitelně i nás, rodičů s dětmi. Proto se snažíme aktivně zapojit do programů, jako je například projekt Komunitního plánování Šluknovska. Je před námi další rok. Chceme a budeme v našem úsilí pokračovat s maximálním nasazením i dále. Už teď máme jistou podporu od Ústeckého kraje, kde se nám podařilo získat dotaci na rok 2012. Chtěly bychom se mimo jiné zaměřit především na spolupráci s Lužickou nemocnicí a poliklinikou, která skrytě funguje již nyní. Patří jí za to náš veliký dík. V provázanosti mezi rumburskou porodnicí a dětským oddělením LN a P a naší činností totiž spatřujeme veliký potenciál. Vše ale hodně závisí také na další podpoře ze strany města. Bez jeho pomocné ruky nemá naše snažení valnou budoucnost. Vždyť i naše dnešní úspěchy jsou bezesporu jeho velikou zásluhou. Děkujeme tímto vedení města Rumburku i všem zastupitelům, kteří jsou nakloněni našemu počínání, nejsou lhostejní k tak důležité skupině lidí a lidiček, jako jsou maminky s dětmi, a dokáží podpořit dobrou věc. Největší dík však patří samozřejmě právě maminkám a jejich dětem. Nebýt vás, jsme tu zbytečně. Tým MC Větrník vám všem přeje radostné Vánoce a všechno dobré v novém roce.