DDM upořádal Veřejnou mikulášskou nadílku

Publikováno: 15.12.2011 Autor: red
Již počtrnácté navštívil Mikuláš se svou družinou Lužické náměstí v Rumburku, připraven nadělovat dětem sladké balíčky. Program byl ve čtyři hodiny odpoledne zahájen vánočními koledami, které zazpíval dětský sbor Zpěváček ze ZŠ V. Kováře z Horního Jindřichova, jehož uměleckými vedoucími jsou Dita Zímová a Lenka Richterová. Poté si už čerti posvítili na zlobivé děti a ty hodné obdarovali. Děkujeme Městu Rumburk, sponzorům a podnikatelům za příspěvek do mikulášských balíčků. Děkujeme i Městské policii Rumburk za perfektní pomoc při Veřejné mikulášské nadílce. Městští strážníci pod vedením pana Jeřábka pomáhají zabezpečovat i jiné akce DDM během celého školního roku. Našim příznivcům, dětem a jejich ro-dičům, externím pracovníkům, sponzorům, zkrátka všem, kteří nám po celý rok finančně i věcně pomáhají při pořádání akcí, přejeme krásné a bílé Vánoce, hodně zdraví a lásky. Prosíme, zachovejte nám svou přízeň i v blížícím se roce 2012.