V jiřetínském sportovním areálu se bude sprintovat a bruslit

Publikováno: 16.12.2010 Autor: red
V jiřetínském sportovním areálu se bude sprintovat a bruslitJiřetínská radnice dokončila další dva projekty, které přispěly k modernizaci letního sportovního areálu. Jedním z nich je rekonstrukce původní atletické dráhy a prostoru u cvičné stěny tenisu, kde byly vyměněny škvárové povrchy za nové z bezpečných umělých materiálů. Tenisová stěna, kromě nácviků základních tenisových úderů, slouží též pro hraní badmintonu. „Namísto »antukopampeliškového« povrchu se nyní budeme pohybovat po umělé hmotě, na které bude navíc možné si zahrát badminton na regulérním hřišti s příjemnou modrožlutou plochou," netají se spokojeností jiřetínský starosta Josef Zoser. Druhé vylepšení se týká hlavně parkovacích ploch a části pochozích komunikací sportovního areálu. „Za pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro strukturálně postižené regiony se v areálu položilo 345 m2 nových plastových zatravňovacích parkovacích roštů. Zároveň s tím bylo položeno 820 m2 živičných povrchů, takže většina motorových vozidel návštěvníků našeho sportovního areálu již nebude stát v kalužích a blátě, ale na pevných zpevněných plochách," vysvětluje Josef Zoser a dodává, že na nových živičných plochách bude možné mimo jiného jezdit též na kolečkových bruslích nebo prknech. Aby v prostoru parkování nedocházelo k nebezpečným střetům motoristů a chodců, byl na příjezdu do areálu umístěn zpomalovací retardér. Slavnostního předání nových umělých povrchů se zúčastnili zástupci Nadace ČEZ a děti místní mateřské školy, jako budoucí uživatelé. Na oba projekty obec přispěla ze svého rozpočtu částkou více jak 900 tisíc korun. Dalšími 540 tisíci korunami podpořila rekonstrukci sportovního areálu Nadace ČEZ v rámci svého programu Podpora regionům.

Nový umělý povrch jiřetínské atletické dráhy dělá radost dětem veselými barvami, dospělým zase jeho kvalitou. Foto: Josef Zoser.