V Jiřetíně zprovoznili novou čističku odpadních vod

Publikováno: 16.12.2010 Autor: red
V Jiřetíně zprovoznili novou čističku odpadních vodObec Jiřetín pod Jedlovou je majitelem a provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě na katastru své obce. Nyní převzala do užívání i novou čistírnu odpadních vod pro tisíc EO (ekvivalentní obyvatelé). S výstavbou čističky bylo vybudováno i přibližně 1200 metrů nové kanalizace, to vše v rámci projektu financovaného ze Státního fondu životního prostředí a z finančních prostředků EU. Současně obec z provozu vyřadila dvě malé popelové čistírny, jejichž účinnost po více jak 12 letech provozu značně klesala. „Na čistírnu jsou již napojeny téměř všechny domy z obce. V současné době a na jaře se bude pokračovat s přepojováním některých septiků od velkých obecních domů, připojí se i dvě firmy působící na území obce, a to HAAS+SOHN Rukov a Samat," vysvětluje starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser. Na čistírnu bude napojeno i několik domů z Kateřinek, s budoucí možností připojení více jak dvaceti domů z této části sousední obce Dolní Podluží. Realizace ČOV a kanalizace přišla celkem na 22,3 milionu Kč, z toho obec ze svých prostředků uhradila téměř 3 miliony Kč.

Nová čistička odpadních vod v Jiřetíně pod Jedlovou. Foto: J. Zoser