Úpravy jízdních řádů od 12. 12. 2010 pro oblast Šluknovska

Publikováno: 16.12.2010 Autor: red
Linka 512401 Děčín - Rumburk - Dolní Poustevna - dílčí časové změny při zachování stávajících požadavků ‑ odjezdy z Děčína o 5 min. později, z Dolní Poustevny o 5 min. dříve, z Rumburku směr Děčín o 8 min. dříve, při zachování provázanosti s linkou 402 Varnsdorf - Děčín ‑ návaznosti v Rumburku nově v centru města, zlepšení návazností v Brtníkách ‑ omezení provozu v sobotu, neděli a ve svátek - zajišťuje železnice, linka U8   Linka 512402 Děčín - Varnsdorf ‑ dílčí časové změny při zachování stávajících požadavků ‑ odjezdy z Děčína do Varnsdorfu o 5 min. později, z Varnsdorfu do Děčína o 8 min. dříve, při zachování provázanosti s linkou 401 Dolní Poustevna - Rumburk - Děčín ‑ posílení přímého večerního spojení z Děčína v pracovní dny ‑ posílení provozu v sobotu, neděli a ve svátek - zrychlené spoje Varnsdorf - Děčín v intervalu 120 min. s návazností na rychlíky   Linka 512403 Chřibská - Dolní a Horní Podluží - Varnsdorf ‑ omezení provozu do Dolní Chřibské z důvodu minimální poptávky ‑ zavedení školního spoje pro odvoz žáků spádové ZŠ v Dolním Podluží do Jiřetína pod Jedlovou, včetně přizpůsobení časové polohy spojů ‑ vybrané spoje přesměrovány ve Varnsdorfu z trasy od sportovní haly a Severní dráhy, nově přes Karla IV a Horskou (částečná náhrada omezení linky 408)   Linka 512404 Rumburk - Rybniště - Horní Podluží ‑ zachování čistě účelového provozu posilové linky ‑ mírné omezení spojů s nízkou vytížeností, zlepšení návazností v Rumburku   Linka 512405 Rumburk - Staré Křečany - Krásná Lípa - Doubice ‑ v pracovní dny zachování stávajícího rozsahu s dílčími posuny spojů ‑ mírné posílení provozu v sobotu do Starých Křečan v souvislosti s jen částečnou obsluhou města železniční linkou U27 ‑ ukončení obsluhy Horního Jindřichova v Rumburku (nově zajistí linka 410)   Linka 512407 Varnsdorf - Krásná Lípa - Brtníky ‑ na území Varnsdorfu navržena v nové trase přes Elite a Polikliniku z důvodu zlepšení dostupnosti k vlaku TLX do Liberce ‑ mírné časové posuny na základě požadavků ke zlepšení návozů do podniků a zároveň vytvoření návazností na vlaky TLX   Linka 512408 Varnsdorf (LDN, Studánka) - Rumburk ‑ celková změna koncepce linky zaměřená na dělnické a školní spoje ‑ dosud v páteřním směru celotýdenní provoz souběhu s linkami 409 a 410 ‑ přesměrování trasy v Rumburku z Horního Jindřichova do Krásnolipské ‑ zastavení provozu v sobotu, neděli a svátky ‑ minimální poptávka, včetně úseků ke zdravotnickým zařízení   Linka 1409 Varnsdorf - Rumburk - Jiříkov - Ebersbach ‑ změna trasy v Jiříkově a části Filipov, prodloužení do Ebersbachu ‑ přesměrování linky z úseku Rumburk - Jiříkov - Filipov na Rumburk - Filipov- Jiříkov ‑ omezení ve Varnsdorfu na špičkové spoje v úseku žel. stanice - TOS ‑ omezení provozu v sobotu, neděli a ve svátky a vznik návazných spojů z Rumburku k vlakům linky RE2 v Ebersbachu ‑ zavedení nočního spoje mezi Varnsdorfem a Rumburkem s návazností na vlak TLX   Linka 1410 Varnsdorf - Seifhennersdorf - Rumburk - Jiříkov - Šluknov - Velký Šenov ‑ přesměrování trasy ze Studánky, nově přes Seifhennersdorf a z toho vyplývající: ‑ rozšíření nabídky ve Varnsdorfu o dvě nové zastávky a obsluhu severní části města ‑ převzetí obsluhy Horního Jindřichova v Rumburku místo linek 405 a 408 ‑ rozšíření provozu v sobotu, neděli a ve svátek na interval 120 min. ‑ celotýdenní návaznost na vlaky TLX při zachování návazností na linky 401, 411 a 413 ‑ zavedení nočního spoje z Rumburku do Šluknova (prodloužení z linky 409) s návazností na noční vlak U8 z Děčína   Linka 512411 Mikulášovice - Velký Šenov - Šluknov - Rožany ‑ časové posuny spojů v závislosti na dodržení návazností na linku 410 ‑ z důvodu nutnosti zachování návazností část spojů pojede zrychleně přímo mezi Velkým Šenovem a Mikulášovicemi ‑ zrušení nevytížených spojů a jejich nahrazení novými nebo posunutými spoji ‑ zavedení školních spojů pro žáky spádové ZŠ ve Velkém Šenově   Linka 512413 Velký Šenov - Lobendava - Dolní Poustevna ‑ časové posuny spojů v závislosti na dodržení návazností na linku 410 při zachování požadavků na zajištění spojení do spádových ZŠ ‑ celková změna nabídky v sobotu, neděli a ve svátky ‑ omezení nevyužívaných spojů a vytvoření nových s přímou návazností na linku 410   Linka 421 Česká Kamenice - Děčín ‑ rozsah provozu návazné školní linky se nemění   Linka 670019 Liberec - Dolní Poustevna ‑ spoj 11 - posunutí odjezdu z Liberce ‑ spoj 7 - trasa přes Nový Bor