Nové nařízení vlády usnadňuje čištění komínů

Publikováno: 16.12.2010 Autor: red
Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti nové nařízení vlády ČR o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií a stavebních materiálů. Nahrazuje vyhlášku z roku 1981, podle které bylo povinností vlastníka domácnostních kotlů na pevná paliva (dřevo, uhlí) vyčistit komín minimálně čtyřikrát ročně, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby, tedy kominíka. Nové nařízení vlády rozděluje provoz na sezónní a celoroční. Čištění komínu musí proběhnout u spotřebičů na tuhá paliva minimálně dvakrát, u kapalných spotřebičů minimálně třikrát, a u plynných minimálně jedenkrát ročně, a to zpravidla před zahájením topné sezóny. Majitelé komínů si mohou čištění spalinové cesty (tedy komínu) zajistit svépomocí. Podmínkou ovšem je, že jednou ročně zajistí pravidelnou revizi komínu odborníkem. Tím dochází nejen k legalizaci současného »domácího« čištění a vymetání komínů, ale zejména ke snížení nákladů na tuto činnost. Řízené vypalování komína však novela umožňuje pouze odborně způsobilé osobě. Při svépomocném mechanickém čištění je třeba dbát maximální bezpečnosti práce ve výškách, a také dodržovat stanovený postup čištění. Odborníci varují, že kromě možného pádu může zejména u starších a poškozených komínů dojít k poškození komínu nebo střešní krytiny. Novela osvobozuje od čištění nepoužívané komíny. Vzhledem k tomu, že jen v roce 2009 vzniklo závadou topidel a komínů přes čtyři sta požárů, je nutné zdůraznit, že čištění, kontrolu a revizi kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat.