MAS Šluknovsko přijímá žádosti o dotaci

Publikováno: 16.12.2010 Autor: red
Obcím, svazkům obcí, nestátním neziskovým organizacím, zájmovým sdružením právnických osob a církvím je určena v pořadí již 5. výzva k předkládání žádostí o dotaci z prostředků Programu rozvoje venova ČR - programu Leader. Podpora bude tentokrát směřována do oblasti obnovy a využití kulturního dědictví venkova (fiche 6) a na zlepšení občanské vybavenosti (fiche 7). Příjem žádostí je v termínu 17. - 19. 1. 2011. Žadatelé mohou v rámci fiche 6 po splnění předepsaných kritérií uspět s projekty na zpracování studií, využití a zhodnocení kulturních památek, městských památkových zón, historických parků a zahrad. Podporováno je i budování stálých výstavních expozic a muzeí. Pokud jde o fichi 7, lze podat žádost o dotaci na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb. Dále je podporováno vybudování zázemí pro aktivity místních organizací, spolků a církví. Bližší informace na tel. 724 778 296, e-mailu massluknovsko@atlas.cz nebo na www.mas-sluknovsko.cz.

Dana Dudková

MAS Šluknovsko