Kruhová křižovatka na Mejtě byla konečně zprovozněna

Publikováno: 2.12.2010 Autor: red
Kruhová křižovatka na Mejtě byla konečně zprovozněnaKoncem října byla předána do užívání nová kruhová křižovatka na Mejtě. Jedná se o křižovatku nacházející se na katastru Jiřetína pod Jedlovou a Dolního Podluží, kde se kříží komunikace I/9 s II/264. Všichni, co jsme po mnoho let usilovali o realizaci tohoto projektu, věříme, že se podaří na křižovatce dořešit některé problémy (veřejné osvětlení, autobusové zálivy-zastávky, protihluková opatření) a poté okružní křižovatku na jaře příštího roku i zkolaudovat. Již nyní je však patrné, jak se provoz na tomto nebezpečném úseku křížení zklidnil. Věřím též, že se v brzké době podaří našim obcím přivést ke křižovatce své plánované chodníky a tím se zmiňovaný dopravní úsek stane místem bezpečným jak pro řidiče motorových vozidel, tak i chodce. A to až do takové míry, že úsek silnice I/9 mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Rumburkem zmizí z mapy znázorňující dle nedávného průzkumu MF Dnes jeden z 30 úseků »komunikací smrti« v České republice.

Josef Zoser starosta Jiřetína pod Jedlovou

Josef Pecinovský starosta Dolního Podluží

 

Kruhová křižovatka na Mejtě zajistila plynulost dopravy. Foto: Zoser