Ani letos se studenti bát přijímaček nemusí

Publikováno: 18.11.2010 Autor: red
Zpráva o tom, že střední školy na základě doporučení krajů budou zavádět již od tohoto roku přijímací zkoušky, poplašila nejen žáky základních škol, ale i ředitele středních škol. V situaci, kdy se na školy hlásí žáci z demograficky slabých ročníků a kdy některé školy bojují o přežití, by zavedení přijímaček mohlo mít pro školu likvidační dopad. Toho si je vědom i Ústecký kraj jako zřizovatel většiny středních škol a gymnázií. Proto podle tiskové mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Hanáčkové nebude v tuto chvíli kraj závazně doporučovat školám pořádání přijímacích zkoušek. „Jsme v kontaktu s ostatními kraji a na základě jejich zkušeností a vyhodnocení úspěšnosti a výsledků se rozhodne o případném doporučení v následujícím školním roce," uvedla Hanáčková. Pokud ale bude chtít některá škola vybírat studenty na základě přijímacího řízení, nikdo jí v tom bránit nebude. Ředitelé o to ale nestojí. Podle nich by taková škola sama sebe vyřadila z konkurenčního prostředí. V době, kdy bojuje o každého žáka, by mnoho zájemců o studium dalo raději přednost škole, která přijímá bez zkoušek, i kdyby byla v jiném kraji. Se zaváděním přijímaček nepočítá ani Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální ve Šluknově. Podle zástupce ředitele Igora Hluchého stačí žákům jen podat přihlášku, a to i do maturitních oborů Lesnictví, Ekologie a ochrana přírody a Sociálně správní činnosti. Totéž platí i pro učební obory. Vyplněná přihláška stačí i k přijetí na Střední zdravotnickou školu a Obchod-ní akademii v Rumburku. „Už dva roky neděláme přijímací zkoušky a nechystáme se k tomu ani letos," potvrzuje ředitel školy Milan Jirsák. „Vezmeme-li v úvahu, že jen letos chybí na celém kraji okolo 1800 studentů a příští rok to bude ještě více, tak bychom mohli zavedením přijímaček o dost studentů přijít," dodává ředitel školy. Na ní se může letos přihlásit až šedesát zdravotnických asistentů, třicet ošetřovatelek a po třiceti studentech na Obchodní akademii, Ekonomické a Zdravotnické lyceum. Rumburské gymnázium přijme v novém školním roce do čtyřletého studia šedesát žáků. Ani zde však o zavedení přijímaček neuvažují. „Záleží nám na kvalitě studentů, proto upřednostňujeme ty s lepším prospěchem. Vybíráme si na základě součtu bodového ohodnocení jejich vysvědčení z osmé a deváté třídy, výstupního hodnocení a hodně bodů mohou získat i z olympiád a školních soutěží. Čím kdo má více bodů, tím větší má šanci na přijetí," vysvětluje ředitel školy Milan Kroutil. Ředitelé škol nejsou v zásadě proti zavedení přijímacích zkoušek, ale shodují se na tom, že takový krok by neměl být nahodilý v rámci několika škol, nebo jednoho kraje. Mělo by to být systematické opatření v rámci celé republiky, které nebude zvýhodňovat školy, kde přijímací řízení není nutné, jako například u škol soukromých, a znevýhodňovat školy zřizované krajem.