Studentky z rumburské „polygrafky“ neztrácejí víru v lidskou solidaritu

Publikováno: 17.12.2009 Autor: red
Je čas krize, čas, ve kterém se nikomu nežije příliš lehce, a ještě hůře se žije těm, kteří jsou nějakým způsobem nemocní či handicapovaní - tělesně, psychicky či sociálně. Stát jejich potřeby samozřejmě zabezpečuje, avšak v míře nejnutnější. Nelehkou situaci se jim snaží usnadnit, jak je dobrou tradicí v rámci lidské solidarity ve vyspělých zemích, různé dobročinné organizace, a to i prostřednictvím sbírek. Do některých z těchto sbírek se zapojují i studentky SOŠ mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. Oslovovat lidi, přesvědčovat je, aby přispěli, vysvětlovat proč, překonávat lidskou lhostejnost a nedůvěru je v současné společenské situaci velmi obtížné. Lidé ještě slyší na sbírky zaměřené na pomoc s prevencí a léčbou rakoviny a jiných nemocí (vždyť onemocnět můžeme každý) a na pomoc opuštěným dětem. Mnohem těžší je přesvědčovat lidi, aby přispěli na prevenci a léčbu AIDS, aby přispěli dospělým dětem, které skončily na ulici, nebo pomohli starým lidem. Studentky rumburské polygrafické školy ale víru v lidskou solidaritu neztrácejí a v uplynulém školním roce se jim podařilo získat nemalé finanční prostředky ve třech různých sbírkách: Pozvedněte slabé - 5892 Kč (regionální sbírka, letos zaměřená na pomoc dětem využívajícím pomoc Farní charity, nejrůzněji sociálně znevýhodněným, často romským), Dejte šanci dětem ulice - 4310 Kč (sbírka na pomoc dospělým dětem žijícím na ulici, často bývalí svěřenci dětských domovů) a Červená stužka - 4108 Kč (sbírka na prevenci a léčbu AIDS). Celkově studentky získaly 14 310 Kč. Děkujeme všem rumburským občanům či návštěvníkům města, kteří do sbírek přispěli. Lenka Obergruberová