Rozpočet města Rumburk na příští rok se již chystá

Publikováno: 17.12.2009 Autor: red
Město Rumburk zatím nemá schválený rozpočet pro rok 2010. Důvodem byl zdlouhavý proces schvalování zákona o státním rozpočtu na příští rok a rozpočtu Ústeckého kraje, které prošly hlasováním teprve v minulých dnech. Z uvedených důvodů tedy ZM při svém prosincovém zasedání schválilo pouze rozpočtové provizorium, které bude platné až do doby schválení rozpočtu města, nejpozději však do března 2010. Pravidla rozpočtového provizoria jsou navržena tak, aby byl zajištěn běžný provoz všech útvarů, navazujících činností příspěvkových organizací a aby nedošlo k zastavení příprav nebo realizací plánovaných investičních akcí. V rámci rozpočtového provizoria byly zastupitelstvem schváleny akce, které mají být financovány z investičního úvěru v předpokládané výši 40 mil. Kč. Jedná se například o silniční průtah Rumburkem, odstavnou plochu a komunikaci na sídlišti V Podhájí, či rekonstrukci a dostavbu MŠ V Podhájí, dále o investiční akce financované z dotací, konkrétně rybník Zátiší. Pro rok 2010 se předpokládá celkový objem investic ve výši cca 70 mil. Kč, což je výrazně více než v tomto roce. Úsporná opatření byla zakomponována již do rozpočtového provizoria. Radnice ale nevylučuje, že k dalším ještě dojde. Pokud bude docházet k redukcím, pak v oblasti menších investičních akcí. V provozu města je na příští rok uvažováno s úspornými opatřeními v rozsahu 5 až 10 procent oproti skutečnosti roku 2009.