Hlavním důvodem personálních změn na rumburské radnici jsou úspory

Publikováno: 17.12.2009 Autor: red
Starosta města avizoval zeštíhlení radnice v říjnu. Personální a organizační změny jdou ruku v ruce. První výpovědi už padly. Další úsporná opatření přijdou. Již v říjnu při zasedání zastupitelstva města informoval starosta Jaroslav Sykáček o chystaných opatřeních, která povedou k zeštíhlení radnice. „K těmto opatřením nás nutí všeobecná finanční krize a s tím spojený nedostatek financí ve veřejné správě," uvedl tehdy starosta a dodal, že budou následovat změny organizačního rázu. Nový organizační řád a s tím související personální opatření odsouhlasila rada města 18. listopadu. „Odchod se týká v podstatě sedmi zaměstnanců. Šest výpovědí je dáno z organizačních důvodů a v jednom případě nebude obnovena pracovní smlouva, která byla sjednána na dobu určitou. Tato opatření jsme museli učinit v souvislosti s odsouhlasenou změnou organizačního řádu, která bude účinná od prvního února roku 2010," komentoval první krok nepopulárního opatření tajemník městského úřadu Miroslav Majzlík a upřesnil, že konkrétní rozhodnutí konzultoval s vedoucími jednotlivých odborů. Změny v organizační struktuře úřadu rozhodně nebudou záležitostí kosmetickou. Budou znamenat významnou úsporu mzdových nákladů i přesto, že bude vypláceno odstupné propouštěným zaměstnancům. Počítáme, že úřad ušetří jen v příštím roce více než jeden milion korun. Dojde ke zrušení Odboru organizačního a vnitřních věcí. Jeho pracovníci budou převedeni do kompetence tajemníka a starosty, který bude řídit nově zřízené oddělení vztahů k veřejnosti. Dále bude zrušen samostatný odbor živnostenského úřadu, který se sloučí s odborem civilně a dopravně správním. Odbor školství, kultury a tělovýchovy bude nahrazen úsekem a bude v kompetenci prvního místostarosty Ladislava Pokorného. Miroslav Majzlík na otázku, proč radnice raději nepropustila lidi v důchodovém věku, kteří mnohdy zastávají i vedoucí funkce, odpověděl: „Ze sedmi zrušených pracovních míst odejdou právě dva zaměstnanci v důchodovém věku a nevylučuji, že by mohli odejít i další. Úsporná opatření jsou systematickou záležitostí. V současné době si to však nemůžeme dovolit, protože za tyto lidi nejsou kvalitní náhrady. Dříve, než k dalším opatřením sáhneme, musíme zajistit odbornost a kvalifikaci možných nástupců z řad pracovníků úřadu, kteří by mohli tak odpovědnou práci vykonávat," nastínil další z možných plánů vedení radnice tajemník úřadu.