Byl jednou jeden dům, a bude zas

Publikováno: 17.12.2009 Autor: red
Byl jednou jeden dům, a bude zasUnikátní podstávkový dům na náměstí v obci Lipová má nyní naději na svou záchranu. Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska TUR získala z programu Cíl3/Ziel3 Evropské unie štědrou dotaci na jeho rekonstrukci. Téměř jeden milion Eur získala společnost TUR na rekonstrukci domu č. 424, který stojí v samém centru obce Lipová. TUR tento dům koupila již před několika roky a snažila se ho zachránit před totální devastací, ale nedostatek finančních prostředků jakékoliv záchranné aktivity zastavil. Nyní se však lipovskému starostovi Pavlu Svobodovi podařilo, díky přeshraniční spolupráci s Německou spolkovou republikou, sehnat 970 tisíc Eur z Evropské unie na jeho rekonstrukci. „Budeme tady muset opravit úplně všechno, podříznout, odvodnit, sanovat, opravit střechu, kompletně zrekonstruovat interiéry, podlahy, okna, dřevěné obložení, rozvody vody a elektřiny... prostě všechno, a to s bedlivým dohledem památkářů za zády," vysvětluje s úsměvem Pavel Svoboda. Rekonstrukce byla slavnostním způsobem zahájena v pátek 11. prosince, to znamená, že nad sklenkou šampaňského si pro zdar této práce připili starostové českých i německých okolních obcí, spolu s představiteli společnosti TUR a německými partnery, díky jejichž spolupráci mohl TUR dosáhnout na dotaci. Samotné rekonstrukční práce začnou až po zimě a měly by trvat nejdéle tři roky. V současnosti již probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. „V domě vznikne vedle sídla společnosti TUR také informační centrum, mezinárodní setkávací centrum, muzeum, galerie i dílna pro výtvarný kroužek," vysvětluje Pavel Svoboda. „Chceme, aby se tu minimálně jednou měsíčně scházely děti z české i německé strany hranice, aby si tu mohly společně hrát, pracovat spolu a blíže se poznávat," dodává. Jeho slova potvrzuje i zástupce německé strany pan Hanke: „Poprvé jsme tu byli v roce 2006 a společně jsme odklízeli nepořádek z domu i z jeho zahrady a přáli jsme si, aby zde vzniklo pěkné místo, kde bychom se mohli sejít a přátelsky si popovídat. A mám velkou radost, že se věci daly opět konečně do pohybu a začíná se blýskat na lepší časy," zdůraznil při přípitku.     „Jde o hodně, a není to jen o opravě památek. Jde o sblížení lidí na obou stranách hranice. My i vy jsme jaksi odstrčeni od dění v našich zemích a zbytku světa, stojíme na okraji jejich zájmů, a tak nám nezbývá, než opřít se jeden o druhého, pomáhat si a podporovat se navzájem a vytvářet přátelské vztahy, na které by mohly navázat naše děti," uzavřel pan Hanke. Po dokončení rekonstrukce domu č. 424 zde bude probíhat druhá část projektu, a to je Termovizuální studie. Vlastníci podstávkových domů zde budou moci  čerpat inspiraci a informace o tom, jak své domy dále udržovat, rekonstruovat a ochraňovat, jak zajistit jejich tepelnou izolaci a zabránit únikům tepla. „Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci tohoto domu dopodrobna se vším seznámíme, budeme zde moci lidem odborně poradit. Budou zde probíhat workshopy a semináře. Součástí projektu je i pořízení termokamery, se kterou budeme moci vlastníkům podstávkových domů provést tepelný audit a poradit, jak dům zateplit, aniž by se dostali do rozporu s památkáři a se samotnou podstatou těchto domů," vysvětluje Pavel Svoboda. Velkorysý projekt na záchranu domu č. 424 byl zahájen již před několika lety, ale teprve teď se zdá, že by mohl být korunován úspěchem.

Jeden ze skvostů podstávkové architektury - dům č. 424 v Lipové se konečně dočká nákladné rekonstrukce. Foto: T. Fúsek