Sportovec roku 2007 města Rumburk

Publikováno: 28.1.2008 Autor: red
Město Rumburk vyhlašuje anketu Sportovec roku 2007 města Rumburk, a to v kategoriích mládež do 18 let, dospělí, nejlepší kolektiv, nejlepší trenér a jednotlivec oceněný za zásluhy o rozvoj rumburského sportu. Veřejnost a sportovní oddíly navrhnou sportovce, trenéry a kolektivy registrované v rumburských sportovních organizacích nebo ostatní sportovce, kteří jsou občany města Rumburk. Do kategorie jednotlivce oceněného za zásluhy o rozvoj rumburského sportu mohou být nominováni i pedagogičtí pracovníci, kteří se věnují sportu v mimoškolní činnosti mládeže apod. Návrhy budou přijímány na jednotných tiskopisech, které budou pro veřejnost k dispozici na podatelně Městského úřadu Rumburk, na internetových stránkách města Rumburka a Správy rumburských areálů sportu - SRAS do konce ledna 2008. Seznam nominovaných sportovců bude zveřejněn v Rumburských novinách, na internetových stránkách města a Sprá-vy rumburských areálů sportu - SRAS. Spolu s anketními lístky bude rozeslán sportovním organizacím a školám ve městě. Anketní lístky pro ostatní veřejnost budou k dispozici na podatelně městského úřadu, na internetových stránkách Správy rumburských areálů sportu - SRAS a města Rumburk. Distribuce a sběr anketních lístků proběhne v měsíci únoru a březnu 2008. Vyhlášení vítězů ankety Sportovec roku 2007 města Rumburk se uskuteční v Domě kultury Rumburk v květnu 2008. Touto akcí chceme vzbudit zájem veřejnosti o sportovní dění ve městě a popularizovat sport a tělovýchovu především u mládeže.