Rumburští skauti přivezou opět Betlémské světlo

Publikováno: 28.1.2008 Autor: red
Každoroční pouť Betlémského světla k lidským srdcím doprovodí i letos rumburští skauti, kteří jej přivezou v sobotu 22. prosince odpoledne vlakem z České Lípy. Svoji lucerničku donesou na katolickou faru, odkud si její plamínek lidé budou moci odnášet do svých domovů. Skauti mají za sebou úspěšný rok, jehož vyvrcholením byly krásné dva letní týdny na táboře v Krásném Buku. Za úspěchem akce stojí vedle obou vedoucích, Josefa Havlůje a Pavly Chovanové, pomocníků Martina Úlehly a Petra Pivoňky také pan Knazovič ml. z firmy Dřevofinal Rumburk, který zajistil dopravu věcí na tábor a zpět a kterému tímto moc děkujeme. V pátek 21. prosince se v naší klubovně rozsvítil vánoční stromek, pod kterým budou už netrpělivě čekat vlastnoručně vyrobené dárky. Letos nám bude chybět naše bývalá hospodářka paní Líba Sokolová. Přejeme našim spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!