Na problémy nejste sami

Publikováno: 28.1.2008 Autor: red
I v tomto roce poskytovala Občanská poradna Rumburk rady a pomoc lidem při řešení jejich problémů. Spolupracovala při tom s Asociací občanských poraden a specializovala se především na bytovou politiku. Za poslední tři čtvrtiny roku se na poradnu obrátilo 44 klientů, z toho 22 žen, 11 mužů a v 11 případech přišlo více klientů současně. Osobně se na nás obrátilo 39 klientů (konzultace v poradně), pět klientů požadovalo telefonickou pomoc a jeden klient poradnu kontaktoval přes internet. Občanská poradna neposkytuje poradenství jen v oblasti bytové politiky, ale ještě v dalších 17 oblastech (např. rodinné právo, exekuce, spotřebitelství apod.). Neposkytuje však poradenství ve věcech finančního charakteru (daně, živnostenské právo apod.), nesepisuje smlouvy, i když může poskytnout vzory některých smluv a podání. Poradenské služby jsou zde poskytovány bezplatně, diskrétně, nezávisle a nestranně. Občanská poradna Rumburk sídlí v ul. Sukova 1055. S poradnou je možné spojit se i telefonicky na č. 412 384 745 nebo e-mailem na adrese:poradna.charita@tiscali.cz. Všem klientům jsme poskytli rady zodpovědně a věříme, že i k jejich spokojenosti. Pracovníci OP Rumburk Vám všem tímto ze srdce přejí nejen klidné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí v novém roce, ale zároveň i to, abyste naše služby v roce 2008 potřebovali co nejméně.