Tyršovka pátrá po své minulosti

Publikováno: 5.12.2007 Autor: red
Tyršovka pátrá po své minulostiRumburk je město s velkým počtem historických památek. Určitě nebudu daleko od pravdy, když si dovolím tvrdit, že mezi takové patří také budova školy v Tyršově ulici. O této stavbě a dění kolem ní jsme již shromáždi-li informace a fotodokumentaci díky městskému muzeu, kronice města a dochovaným kronikám školy, které jsou ale až od roku 1945. Před tímto datem máme pouze obecné poznatky o tom, co se na škole stalo. Nejvýznamnější událostí, která zde proběhla, byla samozřejmě Rumburská vzpoura. Veškeré dostupné materiály byly již zpracovány ve dvou brožurách, které vyšly k významným výročím školy. Nejméně informací máme z doby mezi dvěma válkami. Žáci, kteří do této školy chodili, byli pravděpodobně po válce násilně odsunuti do Německa. Čas od času se u nás objeví skupinka lidí, kteří školu navštěvovali a sdělí nám něco zajímavého. Tak třeba, že pravděpodobně v II. mezipatře byly původně dvě sochy - chlapce a dívky, k čemu sloužily výklenky na jednotlivých patrech, nebo informace o tom, že jeden z předních účastníků Rumburské vzpoury byl prý ubytován ve třídě v prvním patře napravo. Ke 110. výročí školy bychom Vás rádi seznámili s dalšími objevy. Pokud by někdo z Vás věděl něco navíc nebo znal někoho, kdo by nám mohl informace nebo dochovanou fotodokumentaci poskytnout, ozvěte se prosím přímo ve škole nebo na tel. č. 412 332 302 (paní Masařová). Zároveň velmi děkujeme všem, kteří nám doplnili a poopravili informace v minulém vydání brožury.