Starostové Šluknovska se sešli ve Vídni

Publikováno: 5.12.2007 Autor: red
Pracovní setkání starostů obcí a měst Šluknovského výběžku se tentokrát konalo v příjemné restauraci Vídeň ve Starých Křečanech. V úvodu jednání přivítal předseda sdružení Milan Kořínek hlavního organizátora a ředitele mezinárodního cyklistického závodu Tour de Feminin Jiřího Vícha, který seznámil starosty s výsledky letošního jubilejního ročníku této mimořádně úspěšné akce. Největší pozornost však byla věnována zástupcům krajského úřadu z oblasti dopravy, které vedli radní Ústeckého kraje Milan Franc a Robert Šatník. Ti s sebou přivezli i vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřicha Fraňka a vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Jakuba Jeřábka. Tato početná účast byla reakcí na stížnosti starostů při nedávné návštěvě prezidenta Václava Klause ve Šluknovském výběžku na neschopnost kraje komunikovat se starosty Šluknovska a na špatnou spolupráci. Zástupci kraje se před starosty proti této kritice ohradili a aby ukázali dobrou vůli řešit vzniklé problémy a předejít dalším, přivezli s sebou i Daniela Šebka, nově ustanoveného prostředníka mezi krajem a Šluknovským výběžkem v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti. Zároveň seznámili přítomné s plánem oprav silnic na Šluknovsku v nejbližším období, z nichž nejvýznamnější je zahájení výstavby kruhové křižovatky Na Mejtě na silnici mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Varnsdorfem v nejbližších dnech a příprava narovnání dvou nebezpečných zatáček v obci Lesná v průběhu příštího roku. Jednalo se i o zkapacitnění silnice I/9 vedoucí ze Svoru přes kopec Šébr do Lesné. Liberecký kraj připravuje obchvat Svoru a rozšíření této silnice o další jízdní pruhy, které by ale mělo končit na vrcholu kopce na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje. Starostové Šluknovska požadují, aby zkapacitnění této dopravou přetížené silnice pokračovalo až do obce Lesné a prostřednictvím radního France požadují po hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřím Šulcovi, aby o tom jednal se svým libereckým kolegou a dalšími kompetentními orgány. Jednou z největších bolestí Šluknovska je vysoká nezaměstnanost. Na tom se shodli všichni zástupci měst i úřadu práce. Podle starostů je ne vždy na vině nedostatek pracovních míst, ale často nechuť a neschopnost některých lidí pracovat. Mnozí z nich se živí tzv. prací na černo a díky štědrým sociálním příspěvkům mnohdy dosahují vyšších příjmů než řádně pracující osoby. Z diskuze na toto téma vzešel požadavek na pracovníky úřadu práce, aby zpřísnili a rozšířili kontrolu tzv. černých zaměstnanců a zaměstnavatelů na Šluknovsku a více kontrolovali oprávněnost a dodržování pracovních neschopností zaměstnanců, protože podle zkušeností zaměstnavatelů jí mnoho osob zneužívá. Dalším bodem jednání byly informace npor. Mikolašíka o přípravě cizinecké policie na vstup České republiky do Schengenského prostoru a s tím souvisejících změn, které se po 1. lednu dotknou všech příhraničních oblastí. V závěru jednání starostové jednali o přidělení tzv. Milanovy ceny pro toho, kdo se v minulém roce nejvíce zasadil o rozvoj regionu Šluknovska. Jednohlasně byl na tuto cenu doporučen a všemi hlasy schválen starosta Vilémova Hynek Raichart za svou práci a rozvoj Místní akční skupiny Šluknovska.