Prohlášení Rady města Rumburku ke stavbě žárové zinkovny Elektropoli-Galvia

Publikováno: 5.12.2007 Autor: red
Vážení občané města Rumburku, v poslední době je vedení Města Rumburku napadáno v souvislosti s přípravou stavby firmy ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., ve které se má provádět zinkování vybraných autodílů vyrobených ve firmě Benteler Automotive Rumburk s.r.o. Zmíněné útoky jsou vedeny prostřednictvím letáků roznášených do domácností či rozdávaných na některých čerpacích stanicích, dále pak prostřednictvím medií, jako např. článkem MF Dnes z 30. 10. 2007. Vzhledem k tomu, že ve zmíněných letácích i článcích jsou často uvedeny zjevné nepravdy a lži, považuje Rada města Rumburku za nutné se k této záležitosti vyjádřit. 1. Není pravdou, že radnice stavbu schvaluje bez souhlasu zastupitelů. Zastupitelstvo města Rumburku projednalo a rozhodlo o prodeji pozemků za účelem realizace výše uvedené stavby v Průmyslové zóně Rumburk na svém veřejném zasedání dne 14. 6. 2007. Jednání se společností ELECTROPOLI- -GALVIA probíhalo v souladu s výstupy Rady města a ta byla o postupu při přípravě tohoto záměru podrobně informována. 2. Povolování vlastní stavby není v kompetenci města, ale je na příslušných správních úřadech, tj. stavebním úřadu a odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, případně dalších. 3. Radě města Rumburku není známo, že by členové rady města či jiný orgán Města Rumburku nabízeli panu Mirko Bernasovi, majiteli sousedních pozemků v okolí průmyslové zóny, „tučné“ odškodné. 4. Není pravdou, že Město Rumburk či jeho okolí bude obtěžovat zápach. Přesvědčit se o tom lze nejen ve výrobních závodech společnosti ELECTROPOLI-GALVIA ve Francii, ale i v Česku, např. v nedalekém Českém Dubu u Liberce nebo v obdobných provozech jiných společností v našem blízkém okolí ve Velkém Šenově nebo v Německu mezi Ebersbachem a Löbau. 5. Není pravdou, že Rada města chce dopustit poškození životního prostředí města či jeho okolí. Na připravovanou stavbu je v souladu se Zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí zpracováno „Hodnocení vlivů stavby a technologie na životní prostředí“. I tzv. integrované povolení pro provoz stavby bude vydáno jen za podmínky splnění nejnáročnějších kritérií vlivu na životní prostředí. 6. Jak potvrdil zástupce ředitele Úřadu práce v Děčíně i na posledním jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (26. 10. 2007), největší problém se zaměstnaností mají osoby bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací. Nový provoz pak právě těmto osobám nabídne přibližně 40 - 55 pracovních míst. 7. Podle sdělení vedení společnosti Benteler Automotive Rumburk s.r.o. bude v případě nerealizace této stavby ohroženo až 150 stávajících pracovních míst v jejich rumburském výrobním závodě. 8. Radu města nepřekvapuje, že bývalý zastupitel města Rumburku Ing. Josef Dvorský podává v souvislosti s výše uvedenou stavbou další trestní oznámení, neboť s těmito jeho aktivitami se setkávala, setkává a zřejmě setkávat bude i v dalším období. Odpor zmíněného bývalého zastupitele, a to nejen k průmyslové zóně, je všeobecně znám. Rada města Rumburku vyslovuje své přesvědčení, že nová stavba v průmyslové zóně, využívající metodu žárového zinkování, bude vybudována dle nejpřísnějších kritérií vlivu na životní prostředí, přispěje k dalšímu snížení nezaměstnanosti v regionu a tím i k dalšímu zvýšení životní úrovně našich občanů.