Pozor na podzimní pálení klestí a listí

Publikováno: 5.12.2007 Autor: red
Velká část listí již ze stromů spadla a nyní vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy a lidé pálí odpady a spalují klestí. Často se ale chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. Množí se i případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjedou k domnělému požáru. Jen v roce 2006 bylo zaznamenáno celkem 756 takovýchto planých poplachů. Zákon o požární ochraně hovoří jasně: osoby jsou povinny zabezpečit oheň i jeho okolí tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc musí každé spalování na volném prostranství předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který má pravomoc spalování zcela zakázat. Při nesplnění této povinnosti může být osobě udělena pokuta až do výše 500.000 Kč. Ti, kteří nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být potrestáni pokutou až do výše 20.000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, může být tento finanční trest až o pět tisíc vyšší. Je třeba si také uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky, stejně jako plošné vypalování porostů, je zákonem striktně zakázáno. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a mnohde jej i zakazují.