Městská policie dělá zátahy v rumburských hernách

Publikováno: 5.12.2007 Autor: red
Městská policie dělá zátahy v rumburských hernáchRumburští strážníci v poslední době přitvrdili kontroly restauračních zařízení a heren na území města. Zvýšenou pozornost věnují některým problémovým podnikům a především osobám mladším osmnácti let. Při jednom z posledních zátahů zadrželi v jedné herně devět mladistvých a nezletilých, tedy dětí, kterým ještě nebylo ani patnáct let. Ti byli z herny vykázáni, pro-vozovatel herny skončil u přestupkové komise a hrozí mu až několikatisícová pokuta. Osoby mladší osmnácti let mají do těchto prostor vstup zakázán a nemohou sem vejít, ani kdyby si jen chtěli koupit limonádu. „Provozovatel herny nese zodpovědnost za dodržování zákona o výherních automatech a loteriích, který přítomnost osob mladších osmnácti let upravuje. A pokud ho nedodrží, musí být potrestán,“ zdůrazňuje ředitel Městské policie v Rumburku Miroslav Jeřábek.„Nejnižším trestem pro něj je pokuta v řádech několika tisíc korun, ale pokud se tento přestupek opakuje, může ho přestupková komise postoupit finančnímu odboru a peněžní trest pak může dosahovat výše i půl milionu korun. Navíc mu může být sebrána licence k provozování této činnosti, takže by bylo dobré, kdyby si majitelé a provozovatelé heren dávali pro příště pozor, kdo se u nich v podniku nachází, protože nám už s nimi došla trpělivost,“ dodává šéf městských strážníků. Podobně tvrdý přístup si vyžádaly i kontroly podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. „Pokud přistihneme mladistvou osobu pod vlivem alkoholu, předáváme jí rodičům a celou věc postupujeme sociálnímu odboru. Postih potom čeká toho, kdo tomuto mladému člověku alkohol podal, ať již je to hospodský, kamarád nebo prodavač v samoobsluze,“vysvětluje Miroslav Jeřábek a dodává, že již v příštím roce by měla městská policie dispo-novat přístrojem na měření alkoholu v dechu, takzvaným Alkotestem, takže jejich kontroly budou ještě důslednější a účinnější. „S rumburskými hernami to nemáme jednoduché,“ přiznává Miroslav Jeřábek. „Všichni víme, že jsou podhoubím rumburské kriminality, se kterou má město velký problém. Na druhou stranu nás zaráží, že kdykoliv jdeme tyto herny kontrolovat, ve většině z nich téměř nikdy nenajdeme hosty. Herny jsou otevřené celou noc a celou noc zejí prázdnotou. Nemohu jinak, než si položit otázku, z čeho jsou jejich provozovatelé živi a zdali nejsou tyto podniky jen zástěrkou pro nějaké nekalé obchody?“ zamýšlí se Jeřábek. Na území jedenáctitisícového města Rumburk je v současné době provozováno sedmnáct heren, tedy podniků, kde je buď ruleta nebo více jak šest výherních automatů. Jen tři z nich mají českého provozovatele, ostatních čtrnáct je v rukou vietnamských podnikatelů. A ti jsou často s dodržováním loterijního zákona na štíru. Přestupková komise v poslední době řešila již tři případy, kdy provozovatel herny přimhouřil oko nad přítomností mladistvého ve svém podniku. Otázkou tedy zůstává, zdali finanční přínos městu z provozu těchto podniků dostatečně nahradí ztráty, které díky hernám město utrží, ať již je to zvýšený vandalismus, krádeže a vykrádání aut, krádeže barevných kovů, násilí a stále se rozšiřující prodej drog na jeho úze-mí. Zvýšenou kriminalitu v posledních měsících zaznamenávají občané i policisté a všichni se shodují, že aktivity kolem nočních heren se na této smutné bilanci značně podílejí. Tato situace nenechává klidným ani starostu Rumburku Ing. Jaroslava Sykáčka: „O dané problematice jsem již několikrát s ředitelem MP jednal a dávám mu plně za pravdu. Proto jsem také již v předchozích měsících o počtu heren, jejich umístění i o problémech s nimi spojených informoval radu města,“ dodává starosta, který se netají se svými názory na řešení tohoto problému. „Radní jsem již informoval, že podle mého názoru musíme přistoupit k redukci heren a využít k tomu veškerých možností, které nám stávající legislativa dává. Vyměnil jsem si též názory a zkušenosti se starosty a řediteli městských policií jiných měst a obcí. Výsledkem mého snažení by mělo být přijetí obecně závazné vyhlášky města, která by měla provozování heren v našem městě významně omezit, i když si samozřejmě uvědomuji fakt, že tato aktivita nebude částí podnikatelů přijata s nadšením. Ale stávající stav začíná již být neúnosný,“ uvedl starosta. Pokud by se podařilo pomocí vyhlášky regulovat povolování a provozování heren a kasin na území Rumburku, ulevilo by se nejen městským strážníkům a policistům, ale i několika tisícům Rumburáků, kteří na toto podnikání ve svém městě shlížejí se stále větší nevraživostí.