Navštivte výstavu betlémů v rumburském muzeu

Publikováno: 11.1.2006 Autor: red
Vážení čtenáři Rumburských novin, pracovníci rumburského muzea by Vám na tomto místě upřímně a rádi popřáli do nového roku 2006, aby byl alespoň tak příznivý jako ten letošní, jak se obvykle uvádí. Aby každý nalézal smysl v pravých hodnotách a dokázal tak s nadhledem řešit každodenní problémy. Abychom budovali dobré vztahy a posilovali i nadále lásku ke svým blízkým. Nesmíme opomenout hodně lásky, zdraví a radosti do každého dne. Buďme silní pro ty, kdo nás potřebují, buďme otevření a ochotní naslouchat, buďme ohleduplní a nesobečtí... Vše proto, aby se nám v tom novém roce dobře žilo s ostatními a mezi svými blízkými. Nezapomínejme na sebe a na své kořeny. Poučme se z omylů, kterých jsme se ve starém roce dopustili, a vykročme do budoucna plni odhodlání změnit a napravit vše pokřivené. Čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Svátky, ve kterých se rodiče snaží přiblížit svým dětem krásu a tajemství, na něž si sami pamatují ze svého dětství. Nenechejme uspěchané době odebrat kouzlo Vánoc. Vždyť advent by měl být obdobím rozjímání a uklizeno bychom měli mít především ve své duši, abychom mohli přivítat Jezulátko u sebe doma. A kdo by zatoužil navštívit Ježíška v Betlému, je srdečně zván do muzea na tradiční výstavu. Pro letošní rok je výstava obohacena o prezentaci tvorby pražského betlemáře Ing. Jana Rody, zahrnující sbírku historických papírových betlémů. Jako pokračovatelé tradice místních německých řezbářů se letos představují: Jaroslav Koděra, Ladislav Süss, Jaroslav Blažek, Květoslav Stehlík, Jiří Nykodým a Boris Trantina. A na tomto místě patří poděkování všem členům regionální pobočky Českého sdružení přátel betlémů, kteří přispěli ke vzniku výstavy (kromě zmiňovaných řezbářů to jsou Jan Mänzel, Jiří Martínek, Jaroslav Pšenička, Jiří Maštrla, Ladislav Nedomlel). Právě díky našim současným tvůrcům a sběratelům betlemářství v kraji žije a bude žít. Jejich zásluhou znovu a znovu ožívá před našima očima příběh o narození malého Ježíška, příběh pastýřů stád... Nechte se zavést světlem komety do rumburského muzea a jistě budete osloveni atmosférou letošní výstavy. Těšíme se na Vás. Výstava je přístupná od středy do neděle mezi devátou a patnáctou hodinou. Zavřeno je 14., 24., 25., 31. 12. 2005 a 1. 1. 2006. Plné vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč. Nezbývá než popřát: „Šťastné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.“