Ministerstvo dopravy zavádí revoluční systém STK

Publikováno: 11.1.2006 Autor: red
Již od prvního ledna nového roku bude na stanicích technické kontroly vozidel zpřísněn systém technických prohlídek automobilů, který by měl zabránit legalizaci vozidel nejasného nebo dokonce kriminálního původu a také zajistit, aby na našich silnicích jezdila jen vozidla kvalitní, technicky způsobilá a prověřená. Inovace automatizovaného informačního systému STK, jinými slovy automatizovaný on-line sběr dat o probíhajících technických kontrolách automobilů, bude zavedena v plném provozu od nového roku v části STK a zapojení všech stanic v republice lze očekávat v průběhu roku 2006. Podle ministerstva dopravy je konkrétní termín závislý na rychlosti aktivace jednotlivých stanic a na případných nepředvídatelných technických problémech. Zároveň se připravuje změna organizace řízení STK, jejíž koncepce se v současné době dokončuje. Nový systém je podle ministerstva navrhován tak, aby všechna data o technických prohlídkách procházela on-line přes centrální a ministerstvem přímo spravovaný server. Systém tak dokáže průkazně zdokumentovat, že vozidlo skutečně bylo v daný den a čas přítomno na STK. To podle ministerstva povede až k 80% snížení případů, kdy je technická kontrola provedena pouze administrativně, bez fyzické přítomnosti vozidla v STK. Kontrolní orgány budou mít okamžitý přehled o počtu prohlídek a technické způsobilosti konkrétních vozidel na jednotlivých stanicích. Jak ministerstvo dopravy uvedlo, umož-ní nový systém automatický dozor nad činností STK, a tak bude možné například sledovat čas, tedy i založení protokolu, vjezd a výjezd z kontrolní linky STK, zápis závad a tisk protokolu, a to vše bez možnosti vnějšího zásahu obsluhy. Zároveň bude systém automaticky upozorňovat pracovníky kontrolního orgánu, pokud tato doba překročí určitou mez. Vzhledem k on--line připojení lze provádět řadu průběžných kontrol zaručujících správnost ukládaných dat a tedy i průběhu technické prohlídky. Systém také umožní kontrolovat zpětně historii kontrol vozidel podle průběhu technických prohlídek či údajů v centrálním registru vozidel. Nejnovější aktivitu ministerstva dopravy přivítalo i sdružení na ochranu vlastníků automobilů SOVA. Podle slov jeho předsedy Petra Mikšovského sdružení věří, že tento krok ministerstva povede mimo jiné i k omezení dovozu nekvalitních a totálně bouraných aut ze zahraničí, která jsou prodávána v menších autobazarech. Ty si v řadě případů zajišťují prohlídky na STK nelegálním způsobem. „Od tohoto projektu si slibujeme výrazné zlepšení práce STK a tím i zvýšení kvality vozového parku v České republice,“ uvedl předseda sdružení Petr Mikšovský.