Literární Varnsdorf 2006

Publikováno: 11.1.2006 Autor: red

Literární Varnsdorf 2006  Šance pro básníky, prozaiky a publicisty

Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf vyhlašují soutěž Literární Varnsdorf 2006. Na rozdíl od řady jiných soutěží není omezen věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků. Jediné omezení se týká rozsahu a zpracování - přijímají se pouze původní, dosud nepublikované práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače „ob řádek“. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít víc než 10 stran textu. U prací většího rozsahu lze zaslat pouze úryvek. V záhlaví je nutno uvést název a označení žánru. Vzhledem k tomu, že soutěž je anonymní, autor k soutěžní práci přiloží v zalepené obálce tyto údaje: název soutěžní práce, jméno autora, datum narození, adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail. Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota v kategoriích próza, poezie, publicistika. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit. Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 28. 2. 2006 na adresu: Městská knihovna Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf. Obálku označte v levém dolním rohu heslem „Literární soutěž“. Práce, které nebudou vyhovovat podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky ze soutěže vyřazeny. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v sobotu 17. června 2006. Nejúspěšnější autoři budou pozváni na odborný seminář a na závěrečné setkání s porotci a organizátory soutěže ve dnech 16. - 18. června 2006. Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2006 sborník vybraných prací. Podrobnější informace k soutěži získáte v Městské knihovně Varnsdorf, tel. 412 372 476, 412 372 088, e-mail: info@mkvdf.cz.