Krácení dotací ohrožuje život malých knihoven

Publikováno: 11.1.2006 Autor: red
Starostové Šluknovska mají další důvod k nespokojenosti. Pobouřila je informace o snížení dotace na činnost Krajské knihovny v Ústí nad Labem až o 46 %. Toto drastické omezení financí by mělo velký dopad i na činnost městských knihoven v Děčíně, Lounech, Litoměřicích a dalších velkých městech. Tyto knihovny na základě smluv zajišťují pro obecní a městské knihovny v menších městech zřizovaných obcemi, včetně Šluknovska, řadu služeb, například nákupy knih, distribuci výměnných fondů, revize atd., které by malé knihovny ze svých rozpočtů jen těžko zajišťovaly. A to starosty obcí znepokojuje. Obávají se, že omezením činnosti služeb děčínské knihovny se stanou obecní knihovny pro čtenáře nezajímavé a dříve či později zaniknou. „Naší snahou je, i přes snížení rozpočtu, nadále zajišťovat distribuci výměnných souborů a nákup knih,“ uklidňuje ředitel Městské knihovny v Děčíně Ladislav Zoubek. „Přesto jsem byl nucen přistoupit k několika organizačním opatřením v rámci šetření a z tohoto důvodu jsem snížil stav pracovníků o polovinu. V oblasti regionálních služeb se šetření nejspíše dotkne revizí, které jsme prováděli na malých knihovnách jednou za pět let. Od této chvíle si revize budou muset provádět obce ve svých knihovnách samy,“ dodává Ladislav Zoubek. Městská knihovna v Děčíně jen v letošním roce potřebovala na svou činnost 1.775 tisíc korun. Přijít o 46 % z nich by pro ni bylo příliš bolestné. A nejen pro ni. Odpor knihovníků, ale i starostů obcí a některých krajských zastupitelů proti plánovanému šetření vedl k přehodnocení návrhu rozpočtu krajské rady a ta navrhla dotaci pro krajskou knihovnu snížit jen o 26 %. Podle krajského zastupitele Radka Engla je i pro klub ODS 46% krácení dotace knihovnám nepřijatelné. „S tímto návrhem jsem nemohl souhlasit. Druhá varianta s 26% omezením financí se mi zdá jako přiměřený kompromis, který při hlasování o rozpočtu kraje rád podpořím,“ dodal Engl. Podle ředitele Městské knihovny v Děčíně by v tomto případě přišel „jen“ o necelých čtyři sta tisíc korun. „Ale i tak se budu snažit získat pro naši knihovnu co největší podíl,“ slibuje ředitel knihovny Ladislav Zoubek. „A věřím, že se mi to podaří, protože mě v mém usilí podporují i někteří krajští zastupitelé svým vlivem, například pan Šatník,“ dodává. Velký vliv měla v tomto případě i spolupráce starostů obcí Šluknovska s krajskými zastupiteli tohoto regionu. Starostové je vyzvali, aby nepodpořili svým hlasem schválení krajského rozpočtu pro rok 2006, pokud v něm bude zahrnuto 46% snížení dotací pro krajskou knihovnu. Pro krajského zastupitele Darka Švába (ČSSD) je návrh jakéhokoliv krácení dotace pro knihovny neakceptovatelný. „Každý ví, že současná dotace pro krajskou knihovnu jen tak tak pokryla náklady na její provoz. Od nového roku dojde k dalšímu navýšení cen, včetně cen energií, a to o 8 až 10 % a knihovna by naopak potřebovala dotaci navýšit a nikoliv krátit. Pokud přistoupíme na návrhy kolegů z ODS, kteří chtějí šetřit na knihovnách, školských a sociálních zařízeních, ale i na dopravní obslužnosti, a to takovým způsobem, že kromě snižování počtu spojů by došlo i ke zrušení železničních tratí, půjdeme proti potřebám lidí v našem kraji a proti jejich zájmům. A to je pro mne nepřijatelné. Takto navržený rozpočet kraje nemohu podpořit,“ dodává Darek Šváb. „Nemůžeme dovolit, aby omezením financí došlo k omezení činnosti knihoven,“ řekl při jednání starostů Šluknovska za všechny vilémovský starosta Zbyněk Raichart. „Současný knihovní systém je dobrý. Do knihoven chodí stále dost lidí a je dobré tyto aktivity a služby občanům podpořit, protože zaručují další vzdělávání lidí, kteří nemají možnosti nakupovat drahé knihy nebo pro ně dojíždět do vzdálených městských knihoven,“ dodal Zbyněk Raichart.