Za odvoz odpadu zaplatíme v novém roce víc

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Důvodem je ustanovení zákona o odpadech, které od roku 2005 zvyšuje poplatek o 100,- Kč za tunu při ukládání odpadu na skládce. Do zvýšené ceny se promítá inflační nárůst včetně zvýšené DPH zavedené již od května roku 2004. Zastupitelstva jednotlivých měst a obcí tak ještě koncem roku musela schvalovat zvýšení poplatků za odvoz odpadu, které se nepříjemně dotkne peněženek každého občana. Jedním z mála měst, jehož občané se tomuto navýšení vyhnou, je Šluknov. „Naše zastupitelstvo nechce zatěžovat šluknovské občany zvyšováním poplatků za odvoz odpadů, protože již tak jsou dost zatíženi přítomností rožanské skládky na území našeho města,“ vysvětluje pracovnice odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Šluknov Božena Naňáková. „Navýšení ceny dané zákonem tak Šluknov bude hradit za občany ze svého rozpočtu a občan zaplatí ročně jen 360 korun za osobu,“ dodává. Stejnou částku doposud platili i Krásnolipští, ale od ledna ji zvýšili o 108 korun, tedy na 468 korun za osobu a rok. Přes zvýšení tato částka nestačí na pokrytí skutečných nákladů na odvoz odpadu. Jak uvedl krásnolipský Vikýř v prosinci minulého roku, město Krásná Lípa ročně zaplatí za svoz dva miliony korun, od lidí však vybere o osm set tisíc korun méně. „Pokud by lidé měli platit skutečné náklady vynaložené na likvidaci odpadu, museli by zaplatit dvojnásobnou částku,“ uvedl Vikýř. Rozdíl hradí Krásná Lípa z rozpočtu města. Více zaplatí i v dalších městech. Například ve Velkém Šenově zdražili o 80 korun, tedy na 420,- Kč, nebo v Jiříkově, kde poplatek činí 450,- Kč. Zdražení postihlo i Rumburk, kde je zaveden známkový systém. Ceny za vývoz jednotlivých odpadových nádob jsou uvedeny na webové stránce města Rumburk a jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Rumburk a u firmy, která provádí svoz odpadu. „Město Rumburk za svoz komunálního odpadu za rok 2004 vynaložilo 6.710 tis. Kč, přičemž občané města se podíleli ve svých platbách částkou 4.350 tis. Kč. Město vynakládá finanční prostředky na provoz sběrného dvora, kam každý plátce může uložit odpady nebezpečné, objemné nebo takového druhu, které nemohou být uloženy do běžných odpadových nádob,“ vysvětluje vedoucí komunálního odboru Městského úřadu Rumburk Marie Maiwaldová. „Město ze svého rozpočtu dále hradí náklady na separace odpadů, zejména PET lahví, svoz odpadkových košů ve městě a na hřbitově a v neposlední řadě pak odpady odhozené občany nedovoleně na veřejném prostranství. Občané svým chováním v podstatě ovlivňují výši vynakládaných finančních prostředků na území města,“ zdůrazňuje.