Výhody zaměstnávání starších lidí

Publikováno: 14.12.2005 Autor: red
Leckterý zaměstnavatel už stál před složitou otázkou: „Zaměstnat člověka nad padesát let? Co z toho budu mít?“ Charitní sdružení Děčín společně s partnery projektu (Úřad práce Děčín a Farní charita Rumburk) se v rámci projektu Aktivní padesátka touto otázkou zabývá a snaží se mimo jiné i podpořit zaměstnavatele v tomto nelehkém rozhodování. Co tedy hovoří ve prospěch zaměstnávání starších lidí? Především jejich návyk pracovat. Tito lidé většinou celý život pracovali, práce je jejich životní potřebou. Bez práce se mohou cítit nepotřební a izolovaní od společnosti. Tento prostý fakt má poměrně závažné důsledky. Je totiž pravděpodobné, že oproti jiným věkovým skupinám budou tito lidé přistupovat ke své práci zodpovědněji a zaměstnavatel tak získá spolehlivou, loajální pracovní sílu. A je tu ještě jeden faktor, který mluví pro spolehlivost pracovníků nad padesát let věku - tito lidé už mívají odrostlé děti a nehrozí tedy, že by s nimi v případě nemoci museli zůstávat doma. Často se mluví o tom, že motivaci pracovníků a celkový jejich pracovní výkon ovlivňuje mimo jiné i fungování pracovního týmu. Tedy, že velmi záleží na složení týmu co do poměru žen a mužů, vzdělání a věkového rozvrstvení pracovníků. Přijmout do zaměstnání staršího pracovníka proto může mít výhody i pro pracovní tým, kdy starší kolega může díky svým životním a pracovním zkušenostem často fungovat jako rádce pro mladší pracovníky, umět je uklidnit a pracovní záležitosti řešit s rozvahou a nadhledem. Projekt Aktivní padesátka je v plné výši (3.892.600,00 Kč) spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a jeho hlavním cílem je podpořit zaměstnávání lidí nad 50 let věku. Ráda bych poděkovala jménem všech pracovníků projektu Aktivní padesátka a jménem jejich klientů především vedoucímu pobočky Úřadu práce Rumburk panu Janovi Nykodýmovi, PaedDr. Miloslavě Sembdnerové, Ing. Renátě Paslavské a dalším pracovníkům rumburské pobočky Úřadu práce Děčín za jejich vstřícnost a spolupráci, bez které by se nám projekt dařilo realizovat jen velmi obtížně. Mgr. Dana Pivrncová  asistent případového manažera projektu Aktivní padesátka

Aktivní padesátka projekt pro nezaměstnané nad 50 let kontaktní hodiny: každé pondělí od 13.00 do 16.00 hod. v zasedací místnosti na Úřadu práce Rumburk (2. poschodí) poprvé 5. prosince 2005