Veřejná sbírka pro Agenturu Pondělí

Publikováno: 14.12.2005 Autor: red
S cílem zajistit vybavení a provoz terapeutické dílny se občanské sdružení Agentura Pondělí účastní 3. ročníku veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Sbírku pořádá Nadace Euronisa a její přenosná kasička je po Krásné Lípě a Rumburku umístěna nyní i ve Šluknově. Agentura Pondělí nabízí od svého vzniku v roce 2001 službu Podporovaného zaměstnávání a od roku 2005 program Sociální rehabilitace. Oba jsou určeny lidem se zdravotním postižením, ať už se jedná o mentální, smyslové, tělesné či duševní. Podporované zaměstnávání je služba nabízející podporu při vyhledávání a udržení si práce na otevřeném pracovním trhu. Program Sociální rehabilitace funguje jako denní centrum, kam přicházejí klienti a podle svých potřeb se pomocí asistence učí novým dovednostem. Jsou to běžné denní činnosti sebeobsluhy, jako je vaření, nakupování, úklid, péče o sebe sama, ale i orientace ve městě či dovednost obhájit si svá práva. Kromě toho se klienti v denním centru věnují nácviku pracovních dovedností, ať už při výrobě svíček či při práci se dřevem. „Na vybavení a provoz právě této terapeutické dílny bychom rádi použili výnos veřejné sbírky,“ sděluje Monika Lampová, vedoucí Agentury Pondělí. Pokud projekt budete chtít podpořit, kasička sbírky „Pozvedněte slabé!“ je umístěna na šluknovském náměstí v prodejně potravin pánů Doležala a Schneidera, kterým tímto Agentura Pondělí děkuje, stejně tak jako dárcům za jejich podporu.