Tříkrálová sbírka prokázala, že lidem není osud slabých lhostejný

Publikováno: 24.2.2005 Autor: red
Ve dnech 7. 1. a 8. 1. tohoto roku se Farní charita Rumburk ve spolupráci s římskokatolickou rumburskou farou zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky 2005 pořádané Českou katolickou charitou. Tříkrálová sbírka se uskutečnila za pomoci dětí a mládeže, které se převlékly za „Tři krále“ - Kašpara, Melichara a Baltazara a v doprovodu dospělé osoby obdarovávaly občany kalendářem roku 2005 a cukříky s logem charity. Přitom vybírali finanční příspěvky na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. V pátek 7. 1. jedna skupinka „Tří králů“ koledovala v ulicích města Rumburka a v sobotu sedm skupinek „Tří králů“ navštěvovalo domácnosti v Rumburku a Jiříkově. V těchto domácnostech nejen koledovaly, ale také jim zazpívaly a příbytky označovaly písmeny K+M+B 2005. Předtím, než tyto skupinky „Tří králů“ vyšly do ulic a domácností, byly požehnány místními římskokatolickými kněžími. Koledníci vybrali do zapečetěných pokladniček celkem 29081,50 Kč a 13 euro. Většinu vybraných prostředků (65 %) obdrží místní pořadatel - Farní charita Rumburk - na svou činnost, zbývající procento prostředků bude použito na humanitární pomoc v zahraničí (obzvláště na místa postižená zemětřesením v Asii), na Diecézní charitu Litoměřice a režii sbírky. Kromě těchto vybraných finančních prostředků byli králové obdarováváni sladkostmi, o které se jako každý rok rozdělili s dětmi z rumburského dětského domova, kde si s nimi i společně zazpívali a popovídali. Tímto všem občanům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2005, jménem potřebných, srdečně děkujeme. Rumburští a Jiříkovští svým darem vyjádřili, že jim není lhostejný osud lidí, kteří se ocitli v nouzi, ať už z důvodu nemoci, stáří, postižení živelnou katastrofou anebo jsou na okraji společnosti. K. Ondrušová, Š. Horáková orgánizátorky TS 2005 pro FCH Rumburk