Starostové Šluknovského výběžku ocenili přínos Jaroslava Foldyny pro náš region

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Starostové Šluknovského výběžku ocenili přínos Jaroslava Foldyny pro náš regionNa posledním zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které se konalo v Lipové v restauraci U pytláka, předali starostové krajskému zastupiteli Jaroslavu Foldynovi putovní Milanovu cenu. „Tato cena se uděluje každoročně těm osobnostem, které se v daném roce nejvíce zasloužili o rozvoj našeho regionu,“ řekl předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Šluknova Ing. Milan Kořínek a dodal: „Pan Foldyna v uplynulých čtyřech letech, kdy byl zástupcem ústeckého hejtmana, měl velký podíl na rozvoji Šluknovského výběžku, zejména na opravách jeho silnic, což byl letitý a dlouhé roky neřešený problém. A díky jeho úsilí, řekněme sportovní povaze, se mu pro náš region podařilo vybojovat a vyboxovat nové silnice a lepší podmínky, za což mu právem Milanova cena náleží.“ Milanova cena vznikla z iniciativy prvního předsedy SPRŠ Milana Černého a původně měla lehce recesistický podtext. Přestože je dnes již míněna vážně jako uznání kvalit a zásluh, kapka humoru a recese se při jejím udílení vždy najde. I z tohoto důvodu dostal Jaroslav Foldyna od starostů kromě ceny a diplomu i lahev lahodného a silného moku skotské provenience. Za udělenou cenu Jaroslav Foldyna starostům poděkoval: „Velmi si vážím vašeho ocenění, a to o to víc, že ten, kdo pracuje v politice, spíše sbírá kritiku než pochvalu a ocenění,“ řekl a dále ve svém projevu upozornil na problémy Šluknovska, jako je zoufalé dopravní spojení s Děčínskem a Libereckem, chybějící dálniční spojení, vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanost, zdravotnictví a školství a vyjádřil naději, že i nadále nové vedení Ústeckého kraje na Šluknovsko nezapomene a bude jeho problémy řešit rychle a kvalitně.

Jaroslav Foldyna (vlevo) přijímá z rukou předsedy SPRŠ Ing. Milana Kořínka "Milanovu cenu" za největší přínos pro rozvoj Šluknovska v uplynulém roce. Foto: gdo