Starostové Šluknovska se zlobí

Publikováno: 14.12.2005 Autor: red
Starostové Šluknovska se zlobíOmezování financí na provoz Okresní knihovny v Děčíně až o 46 %, které bude mít negativní dopad na její pobočky v malých městech a obcích, rušení analogového vysílání televize Nova německým digitálním rádiem a plánované rušení železniční trati mezi Krásnou Lípou a Panským a mezi Rumburkem a Panským, to byly tři body jednání starostů měst a obcí Šluknovska, které je více než rozlobily. „Opět se ukazuje to, že kraj v rámci úsporných opatření činí kroky, které sice někde peníze ušetří, ale již nebere ohledy na specifika Šluknovského výběžku, kde tyto kroky stále více ochromují život zdejších lidí a snižují jejich životní úroveň,“zlobil se předseda sdružení a starosta Šluknova Ing. Milan Kořínek. S jeho názorem souhlasí i další starostové, kteří s nelibostí vnímají především to, že kraj s obcemi a jejich starosty připravované změny nekonzultuje nebo jen v omezené míře a často pozdě a že dále jedná bez ohledu na jejich názory a záměry. Jedna z oblastí, kde komunikace mezi obcemi a krajskými úředníky vázne, je oblast dopravy a zvláště řešení dopravní obslužnosti na Šluknovsku. Starostové se zlobí, že odbor dopravy Krajského úřadu nebyl schopen včas s nimi projednat nové jízdní řády, že je s návrhy na změny seznámil den před uzavřením grafikonu a že chyby v souběžnosti a návaznosti spojů nakonec svádí na starosty obcí. Nejvíce je však rozčílilo to, že krajští úředníci neberou ohledy na česko-německý projekt turistické železniční trati spojující Děčín s německým Budyšínem, který má spojovat Národní parky České i Saské Švýcarsko a jehož největší část je vedena po tratích Šluknovska s novým hraničním železničním přejezdem mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz. „My se snažíme rozvíjet náš region, připravujeme projekty na rozvoj turismu v této oblasti, najdeme způsob, jak řešit problematiku nízkého využívání některých tratí, dlouhé roky jednáme se všemi možnými organizacemi a institucemi, zapojili jsme do toho českou i saskou vládu, spousty soukromníků a podnikatelů a pak, když je vše schváleno a v roce 2007 je reálná šance, že bude projekt uveden do provozu, tak dojdou krajští úředníci k závěru, že je nutné část této trati zrušit a tím de facto zničit celý mezinárodní projekt,“ dodává rozhořčeně starosta Dolní Poustevny Ing. Miroslav Jemelka. „Myslím, že by bylo chybné domnívat se, že kraj jako takový chce opomíjet potřeby Šluknovska,“ vysvětloval starostům krajský zastupitel Radek Engl. „Ale jasně se tady ukazuje, že se zde jedná o absolutně špatnou práci odboru dopravy Krajského úřadu, a to ne za posledních několik měsíců, ale za posledních několik let. Neschopnost odboru vypracovat kvalitní koncepci dopravní obslužnosti, neschopnost jednat včas a na úrovni se samosprávami obcí, neschopnost reagovat na jejich požadavky, to jsou věci, ze kterých by měly být vyvozeny pro tento odbor důsledky a hejtman Ústeckého kraje by se měl zasadit o to, aby se tento stav urychleně zlepšil,“ dodal Radek Engl. S jeho názorem souhlasili všichni starostové, kteří si na špatnou práci dopravního odboru chtějí stěžovat u hejtmana. Zároveň byli rozladěni i tím, že z výše zmiňovaného odboru dopravy se na jejich zasedání nedostavil ani jeden z pozvaných úředníků a že nepřijel ani radní Ústeckého kraje Robert Šatník, který je předsedou dopravní komise rady Ústeckého kraje. Proto se rozhodli, že na některé ze svých dalších jednání pozvou i hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce, aby mu své požadavky předali přímo a ne přes tlumočníky. Kromě jeho podpory zprovoznění připravované turistické trati na Šluknovsku od něj očekávají i pomoc při řešení posílení signálu TV Nova alespoň do té doby, než bude do této oblasti zavedeno digitální vysílání, a také pomoc při řešení dalších problémů měst a obcí Šluknovska.

Na svém jednání vyjádřili starostové Šluknovska nespokojenost s prací odboru dopravy Krajského úřadu. Zleva Ing. Miroslav Jemelka - Dolní Poustevna, Josef Pecinovský - Dolní Podluží, Hynek Raichart - Vilémov a Ing. Milan Kořínek - Šluknov. Foto: gdo