Společnost TUR bude čerpat peníze z fondů Evropské unie

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Díky Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (TUR) z Lipové poplynou do Šluknovského výběžku statisíce korun z prostředků Evropské unie. Na konci roku 2004 Společnost TUR obdržela granty ze Společného fondu malých projektů PHARE CBC 2002 a 2003 Euroregionu Nisa. „V letošním roce se díky nim zmapují tradiční řemesla ve Šluknovském výběžku, vydá se česko-německý almanach vlastivědných příspěvků a uspořádá setkání českých a německých dětí. Podpořena byla i Hvězdicová jízda v Jiříkově a Jarmark starých řemesel v Lipové,“ uvedla Libuše Hlinková, předsedkyně Společnosti TUR. Hodnotící komise Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Centra pro regionální rozvoj ČR podpořila tři projekty Společnosti TUR. Na dalších dvou projektech se bude spolupodílet. K uzavření smluv o čerpání grantů došlo v prvních lednových dnech na pracovišti Centra pro regionální rozvoj v Liberci. Všechny projekty v celkové výši 850.000 korun budou realizovány v průběhu roku 2005. Podílet se na nich budou čeští i němečtí partneři Společnosti TUR. Finanční podporu získal projekt Cesta řemesel Sasko-českou krajinou podstávkových domů, Spolupráce českých a saských muzeí, Spolupráce dětí Vilémov - Neukirch, Hvězdicová jízda v Jiříkově a Trh starých řemesel v Lipové. Finančně nejnáročnějším projektem bude spolupráce českých a saských muzeí, která potěší zájemce o historii regionu. Vyvrcholením setkávání zástupců muzeí ze Šluknovského výběžku a Horní Lužice bude vydání dvojjazyčného almanachu vlastivědných příspěvků z obou stran hranice. Zcela novou aktivitou bude projekt Cesta řemesel Sasko-českou krajinou podstávkových domů. „Jeho cílem je sladit cestovní ruch a tradiční řemesla,“ vysvětluje Filip Mágr, koordinátor projektů Společnosti TUR, a pokračuje: „V první etapě dojde ke zmapování zájmu řemeslných dílen ze Šluknovského výběžku, vydá se vícejazyčná skládanka o projektu a katalog tradičních řemesel. Turisté se dočkají seznamu tématických tras řemesel, na nichž si v budoucnu budou moci vyzkoušet vlastnoruční zhotovení řemeslného výrobku.“ Dalším z podpořených projektů je spolupráce šesti desítek dětí ze 3. až 5. tříd Základní školy ve Vilémově a Naturschutzzentra v Neukirchu. Další podrobnosti sdělil Filip Mágr: „Děti se budou setkávat při pravidelných schůzkách střídavě na obou stranách hranice, chodit do přírody, učit se ji poznávat a chránit. Čeká je ekologická výchova, hry, sport a nenásilná výuka jazyka sousedů.“